Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 6 tháng 6 năm 2023
Ngày 23/01/2017-08:53:00 AM
Slide giới thiệu Thông tư 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016
(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

File đính kèm:
GioithieuTT13.pptx
    Tổng số lượt xem: 7250
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn