Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 5 tháng 4 năm 2020
Danh sách hồ sơ / dự án
Đơn vị
select
Đơn vị con
Mã QHNS / Số QĐ Tình trạng
Tên dự án
Hình thức quản lý Hình thức đầu tư
Ngành kinh tế Nhóm dự án
Chủ đầu tư BQL dự án
Dự án xác nhận dữ liệu mới  
Tổng số dự án: 28115
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
STT Tên đơn vị Mã QHNS Tên dự án Số QĐNgày ký Tên chủ đầu tư Đã xác nhận dữ liệu Thời điểm xác nhận dữ liệu
1 Thực hành 7895456 Test hệ thống 89/QĐ-BKHĐT01/04/2020 Thực hành 4
2 Huyện Trà Ôn Công trình: Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Hựu Thành B, huyện Trà Ôn 761/QĐ-UBND25/03/2020 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Trà Ôn
3 Huyện Trà Ôn Công trình: Cải tạo, nâng cấp Trường Mầm non Hựu Thành, huyện Trà Ôn 760/QĐ-UBND25/03/2020 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Trà Ôn
4 Quận 6 7821283 Sửa chữa chung cư 683/18G (73/18G/17) đường Hồng Bàng phường 6 quận 6 363/QĐ-SXD-TĐDA18/03/2020 Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 6
5 Quận 6 7821282 Sửa chữa cải tạo chung cư 297 đường Hậu Giang phường 5 quận 6 363/QĐ-SXD-TĐDA18/03/2020 Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 6
6 Quận 6 Sửa chữa cải tạo chung cư 328-338 đường Nguyễn Đình Chi phường 9 quận 6 363/QĐ-SXD-TĐDA18/03/2020 Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 6
7 Quận 6 Sửa chữa cải tạo chung cư 23-43 đường Phạm Phú Thứ phường 3 quận 6 363/QĐ-SXD-TĐDA18/03/2020 Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 6
8 Quận 6 Sửa chữa cải tạo chung cư 4-30 đường Phạm Phú Thứ phường 3 quận 6 363/QĐ-SXD-TĐDA18/03/2020 Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 6
9 Quận 6 Sửa chữa cải tạo chung cư 149-151-153 đường Phạm Đình Hổ phường 6 quận 6 363/QĐ-SXD-TĐDA18/03/2020 Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 6
10 Quận 6 Sửa chữa cải tạo chung cư 121-129 đường Minh Phụng phường 9 quận 6 363/QĐ-SXD-TĐDA18/03/2020 Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 6
11 Quận 6 Sửa chữa cải tạo chung cư 235 đường Mai Xuân Thưởng phường 6 quận 6 363/QĐ-SXD-TĐDA18/03/2020 Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 6
12 Quận 6 Sửa chữa cải tạo chung cư 127 đường Mai Xuân Thưởng phường 4 quận 6 363/QĐ-SXD-TĐDA18/03/2020 Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 6
13 Sở Nội vụ Kho lưu trữ chuyên dụng cấp tỉnh thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình 75317/03/2020 Sở Nội vụ
14 Thành phố Đà Nẵng Nâng cấp, cải tạo đường Hòa Phong - Hòa Tiến (ADB5) 291/NQ-HĐND13/03/2020 Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
15 Thành phố Đà Nẵng Tuyến đường nối thông tuyến đường Trần Thái Tông đến đường Phạm Ngọc Mậu 291/NQ-HĐND13/03/2020 Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
16 Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 7 7812060 Nâng cấp bệnh viện quận 7 (giai đoạn 2) 322/QĐ-SXD-KTXD11/03/2020 Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 7
17 Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tam Nông Sửa chữa nâng cấp cống tạo nguồn (Cống tròn bờ Đông Mương lộ Cà Dâm - Đường nước Bộ Đội) 338/QĐ-UBND-HC11/03/2020 Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tam Nông
18 Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tam Nông Sửa chữa nâng cấp cống tạo nguồn (Cống tròn bờ Đông Mương lộ Cà Dâm - Đường nước Tư Hiền) 320/QĐ-UBND-HC10/03/2020 Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tam Nông
19 Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tam Nông Sửa chữa nâng cấp cống tạo nguồn (Cống tròn bờ Tây kênh Lung Bông - đường nước ông Chúc) 311/QĐ-UBND-HC09/03/2020 Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tam Nông
20 Tổng Công ty Điện lực Thành Phố TBA 110kV Linh Đông và ĐDĐN 1098/QĐ-EVNHCMC09/03/2020 Tổng công ty Điện lực
Tổng số dự án: 28115
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080 43500 / 02473 000 218. Email: dautucong@mpi.gov.vn