Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 23 tháng 7 năm 2018
Tình hình sử dụng Hệ thống
Đơn vị
select
Đơn vị con
Từ khóa
Thời gian từ ngày đến ngày
Tổng số bản ghi: 271321
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
STTĐơn vịTên Dự ánThao tácThời gian
1Chính phủBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn ODAThêm mới thông tin đề nghị23/07/2018
17:42:36
2Lào CaiBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn ODAThêm mới thông tin giải ngân tháng 7 năm 201823/07/2018
17:39:31
3Chính phủKế hoạch trung hạn sử dụng vốn ODACập nhật dự án23/07/2018
17:39:22
4Chính phủKế hoạch trung hạn sử dụng vốn ODAThêm mới dự án23/07/2018
17:36:54
5Lào CaiBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn ODAThêm mới thông tin giải ngân tháng 7 năm 201823/07/2018
17:36:38
6Huyện Mộc ChâuNhà văn hóa tiểu khu 66, thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc ChâuCập nhật thông tin dự án23/07/2018
17:35:21
7Lào CaiBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn ODAThêm mới thông tin giải ngân tháng 7 năm 201823/07/2018
17:34:09
8Huyện Mộc ChâuNhà văn hóa tiểu khu 66, thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc ChâuThêm mới dự án23/07/2018
17:34:04
9Lào CaiBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn ODAThêm mới thông tin giải ngân tháng 7 năm 201823/07/2018
17:32:00
10Lào CaiBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn ODAThêm mới thông tin giải ngân tháng 7 năm 201823/07/2018
17:30:10
11Sở Giáo dục và Đào tạo Gửi báo cáo giám sát kỳ 6 Tháng đầu năm năm 201823/07/2018
17:26:27
12Huyện Mộc ChâuBếp ăn một chiều trường mầm non Phiêng Luông, xã Phiêng Luông, huyện Mộc ChâuCập nhật thông tin dự án23/07/2018
17:26:05
13Sở Giáo dục và Đào tạo Cập nhật file đính kèm báo cáo giám sát 6 Tháng đầu năm năm 201823/07/2018
17:25:40
14Chính phủKế hoạch trung hạn sử dụng vốn NSTWCập nhật dự án23/07/2018
17:25:17
15Chính phủKế hoạch trung hạn sử dụng vốn NSTWCập nhật dự án23/07/2018
17:22:39
16Sở Giao thông Vận tải  Duyệt báo cáo giám sát kỳ Năm năm 201823/07/2018
17:22:21
17Chính phủKế hoạch trung hạn sử dụng vốn NSTWCập nhật dự án23/07/2018
17:21:32
18Huyện Mộc ChâuBếp ăn một chiều trường mầm non Phiêng Luông, xã Phiêng Luông, huyện Mộc ChâuCập nhật thông tin dự án23/07/2018
17:20:28
19Huyện Mộc ChâuBếp ăn một chiều trường mầm non Phiêng Luông, xã Phiêng Luông, huyện Mộc ChâuThêm mới dự án23/07/2018
17:19:22
20Kiên Giang Cập nhật báo cáo giám sát 6 Tháng đầu năm năm 201823/07/2018
17:17:40
Tổng số bản ghi: 271321
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080 44479 / 080 43500 / 024 6274 0606. Email: dautucong@mpi.gov.vn