Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 8 tháng 12 năm 2019
Tình hình sử dụng Hệ thống
Đơn vị
select
Đơn vị con
Từ khóa
Thời gian từ ngày đến ngày
Tổng số bản ghi: 430672
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
STTĐơn vịTên Dự ánThao tácThời gian
1Bộ Thông tin và Truyền thôngRà soát kế hoạch và gửi Bộ KHĐT Nguồn thu để lạiGửi BKHĐT08/12/2019
17:14:24
2Bộ Thông tin và Truyền thôngLập kế hoạch hằng năm từ KH trung hạn nguồn vốn nguồn thu để lạiLưu dự kiến08/12/2019
17:10:16
3Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thôngBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn NSTWThêm mới thông tin giải ngân tháng 11 năm 201908/12/2019
10:25:19
4Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thôngBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn NSTWCập nhật thông tin khối lượng thực hiện tháng 9 năm 201908/12/2019
10:24:15
5Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thôngBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn NSTWCập nhật thông tin khối lượng thực hiện tháng 10 năm 201908/12/2019
10:23:45
6Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thôngBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn NSTWThêm mới thông tin giải ngân tháng 11 năm 201908/12/2019
10:22:59
7Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thôngBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn NSTWCập nhật thông tin khối lượng thực hiện tháng 11 năm 201908/12/2019
10:22:21
8Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thôngBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn NSTWThêm mới thông tin khối lượng thực hiện tháng 11 năm 201908/12/2019
10:21:23
9Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thônBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn NSTWThêm mới thông tin khối lượng thực hiện tháng 11 năm 201907/12/2019
16:11:43
10Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thônBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn NSTWThêm mới thông tin khối lượng thực hiện tháng 10 năm 201907/12/2019
16:11:26
11Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thônBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn NSTWThêm mới thông tin khối lượng thực hiện tháng 9 năm 201907/12/2019
16:11:10
12Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thônBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn NSTWThêm mới thông tin khối lượng thực hiện tháng 8 năm 201907/12/2019
16:10:53
13Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thônBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn NSTWThêm mới thông tin khối lượng thực hiện tháng 7 năm 201907/12/2019
16:10:35
14Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thônBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn NSTWThêm mới thông tin khối lượng thực hiện tháng 6 năm 201907/12/2019
16:10:15
15Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thônBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn NSTWThêm mới thông tin khối lượng thực hiện tháng 5 năm 201907/12/2019
16:09:48
16Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thônBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn NSTWThêm mới thông tin khối lượng thực hiện tháng 4 năm 201907/12/2019
16:09:33
17Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thônBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn NSTWThêm mới thông tin khối lượng thực hiện tháng 11 năm 201907/12/2019
16:08:41
18Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thônBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn NSTWThêm mới thông tin khối lượng thực hiện tháng 11 năm 201907/12/2019
16:07:30
19Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thônBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn NSTWThêm mới thông tin khối lượng thực hiện tháng 11 năm 201907/12/2019
16:06:37
20Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thônBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn NSTWThêm mới thông tin khối lượng thực hiện tháng 11 năm 201907/12/2019
16:02:37
Tổng số bản ghi: 430672
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080 43500 / 02473 000 218. Email: dautucong@mpi.gov.vn