Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 5 tháng 4 năm 2020
Tình hình sử dụng Hệ thống
Đơn vị
select
Đơn vị con
Từ khóa
Thời gian từ ngày đến ngày
Tổng số bản ghi: 506524
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
STTĐơn vịTên Dự ánThao tácThời gian
1Thị xã Bắc KạnChương trình đô thị miền núi phía Bắc - Thị xã Bắc KạnCập nhật gói thầu05/04/2020
20:10:58
2Thị xã Bắc KạnChương trình đô thị miền núi phía Bắc - Thị xã Bắc KạnCập nhật gói thầu05/04/2020
20:10:41
3Thị xã Bắc KạnChương trình đô thị miền núi phía Bắc - Thị xã Bắc KạnCập nhật gói thầu05/04/2020
20:10:24
4Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 8Nâng cấp tuyến bờ bao rạch Bà Tàng Phường 7Cập nhật khối lượng thực hiện05/04/2020
20:10:22
5Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 8Nâng cấp tuyến bờ bao rạch Bà Tàng Phường 7Cập nhật khối lượng thực hiện05/04/2020
20:09:02
6Thị xã Bắc KạnChương trình đô thị miền núi phía Bắc - Thị xã Bắc KạnCập nhật gói thầu05/04/2020
20:08:38
7Thị xã Bắc KạnChương trình đô thị miền núi phía Bắc - Thị xã Bắc KạnCập nhật gói thầu05/04/2020
20:06:33
8Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 8Nâng cấp tuyến bờ bao rạch Bà Tàng Phường 7Cập nhật khối lượng thực hiện05/04/2020
20:05:05
9Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 8Nâng cấp tuyến bờ bao rạch Bà Tàng Phường 7Cập nhật khối lượng thực hiện05/04/2020
20:03:54
10Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 4Sửa chữa Trường TH Đoàn Thị ĐiểmCập nhật thông tin cấp vốn05/04/2020
20:00:52
11Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 4Sửa chữa Trường TH Đoàn Thị ĐiểmCập nhật thông tin cấp vốn05/04/2020
20:00:16
12Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 4Sửa chữa Trường TH Đoàn Thị ĐiểmCập nhật thông tin cấp vốn05/04/2020
19:59:35
13Ban điều hành dự án đường bộ 3Mở rộng và nâng cấp đường Lê Đức Thọ (đoạn từ Lê Văn Thọ đến đường Nguyễn Oanh)Thêm mới báo cáo giám sát05/04/2020
19:59:34
14Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 4Sửa chữa Trường TH Đoàn Thị ĐiểmCập nhật thông tin cấp vốn05/04/2020
19:58:50
15Thị xã Bắc KạnChương trình đô thị miền núi phía Bắc - Thị xã Bắc KạnCập nhật kế hoạch lựa chọn nhà thầu05/04/2020
19:58:16
16Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 4Sửa chữa Trường TH Đoàn Thị ĐiểmCập nhật thông tin cấp vốn05/04/2020
19:52:23
17Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 8Nâng cấp tuyến bờ bao rạch Bà Tàng Phường 7Cập nhật gói thầu05/04/2020
19:51:44
18Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 4Sửa chữa Trường TH Đoàn Thị ĐiểmCập nhật thông tin cấp vốn05/04/2020
19:50:09
19Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 8Nâng cấp tuyến bờ bao rạch Bà Tàng Phường 7Cập nhật gói thầu05/04/2020
19:47:19
20Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 4Sửa chữa Trường TH Đoàn Thị ĐiểmCập nhật giải ngân chi phí không đấu thầu05/04/2020
19:44:52
Tổng số bản ghi: 506524
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080 43500 / 02473 000 218. Email: dautucong@mpi.gov.vn