Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 6 tháng 12 năm 2020
Tình hình sử dụng Hệ thống
Đơn vị
select
Đơn vị con
Từ khóa
Thời gian từ ngày đến ngày
Tổng số bản ghi: 598073
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
STTĐơn vịTên Dự ánThao tácThời gian
1Huyện Phú QuốcNhà văn hóa xã Cửa DươngThêm mới báo cáo giám sát06/12/2020
08:36:48
2Huyện Phú QuốcNhà văn hóa xã Cửa DươngThêm mới báo cáo giám sát khác06/12/2020
08:36:21
3Huyện Phú QuốcNhà văn hóa xã Cửa DươngThêm mới báo cáo giám sát khác06/12/2020
08:33:58
4Huyện Phú QuốcNhà văn hóa xã Cửa DươngThêm mới báo cáo giám sát06/12/2020
08:32:05
5Huyện Bình Chánh Đặt cống thoát nước hẻm C8 (tổ 213-214)Cập nhật vốn thanh toán theo hợp đồng05/12/2020
16:28:37
6Huyện Bình Chánh Đặt cống thoát nước hẻm C8 (tổ 213-214)Cập nhật vốn thanh toán theo hợp đồng05/12/2020
16:27:50
7Huyện Bình Chánh Đặt cống thoát nước hẻm C8 (tổ 213-214)Cập nhật vốn thanh toán theo hợp đồng05/12/2020
16:26:38
8Huyện Bình Chánh Đặt cống thoát nước hẻm C8 (tổ 213-214)Cập nhật thông tin cấp vốn05/12/2020
15:49:21
9Huyện Bình Chánh Đặt cống thoát nước hẻm C8 (tổ 213-214)Cập nhật thông tin cấp vốn05/12/2020
15:48:15
10Huyện Bình Chánh Đặt cống thoát nước hẻm C8 (tổ 213-214)Cập nhật thông tin cấp vốn05/12/2020
15:45:19
11Huyện Bình Chánh Đặt cống thoát nước hẻm C8 (tổ 213-214)Cập nhật khối lượng nghiệm thu05/12/2020
15:40:38
12Huyện Bình Chánh Đặt cống thoát nước hẻm C8 (tổ 213-214)Cập nhật khối lượng thực hiện05/12/2020
15:38:03
13Huyện Bình Chánh Đặt cống thoát nước hẻm C8 (tổ 213-214)Cập nhật khối lượng thực hiện05/12/2020
15:37:09
14Huyện Bình Chánh Đặt cống thoát nước hẻm C8 (tổ 213-214)Cập nhật khối lượng thực hiện05/12/2020
15:35:57
15Huyện Bình Chánh Đặt cống thoát nước hẻm C8 (tổ 213-214)Xóa hợp đồng05/12/2020
15:30:30
16Huyện Phú QuốcTrường TH – THCS Hàm Ninh (Hạng mục: 02 phòng bộ môn, nhà xe học sinh)Thêm mới báo cáo giám sát khác05/12/2020
15:17:22
17Huyện Phú QuốcTrường TH – THCS Hàm Ninh (Hạng mục: 02 phòng bộ môn, nhà xe học sinh)Thêm mới báo cáo giám sát05/12/2020
15:16:56
18Huyện Phú QuốcTrường TH – THCS Hàm Ninh (Hạng mục: 02 phòng bộ môn, nhà xe học sinh)Thêm mới báo cáo giám sát05/12/2020
15:16:37
19Huyện Phú QuốcTrường TH – THCS Hàm Ninh (Hạng mục: 02 phòng bộ môn, nhà xe học sinh)Thêm mới dự án05/12/2020
15:15:03
20Huyện Bình Chánh Đặt cống thoát nước hẻm C8 (tổ 213-214)Cập nhật gói thầu05/12/2020
15:11:19
Tổng số bản ghi: 598073
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080 43500 / 02473 000 218. Email: dautucong@mpi.gov.vn