Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 20 tháng 9 năm 2018
Tình hình sử dụng Hệ thống
Đơn vị
select
Đơn vị con
Từ khóa
Thời gian từ ngày đến ngày
Tổng số bản ghi: 291082
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
STTĐơn vịTên Dự ánThao tácThời gian
1Chính phủKế hoạch trung hạn sử dụng vốn NSTWCập nhật vốn kế hoạch20/09/2018
12:20:53
2Chính phủKế hoạch trung hạn sử dụng vốn NSTWThêm vốn20/09/2018
12:20:39
3Chính phủKế hoạch trung hạn sử dụng vốn NSTWCập nhật rà soát20/09/2018
12:20:33
4Chính phủKế hoạch trung hạn sử dụng vốn NSTWThêm mới rà soát20/09/2018
12:20:26
5Chính phủKế hoạch trung hạn sử dụng vốn NSTWThêm mới dự án20/09/2018
12:20:11
6Chính phủKế hoạch trung hạn sử dụng vốn NSTWCập nhật vốn kế hoạch20/09/2018
12:17:56
7Chính phủKế hoạch trung hạn sử dụng vốn NSTWThêm vốn20/09/2018
12:17:46
8Chính phủKế hoạch trung hạn sử dụng vốn NSTWCập nhật rà soát20/09/2018
12:17:40
9Chính phủKế hoạch trung hạn sử dụng vốn NSTWThêm mới rà soát20/09/2018
12:17:33
10Chính phủKế hoạch trung hạn sử dụng vốn NSTWCập nhật dự án20/09/2018
12:17:16
11Chính phủKế hoạch trung hạn sử dụng vốn NSTWCập nhật vốn kế hoạch20/09/2018
12:16:03
12Chính phủKế hoạch trung hạn sử dụng vốn NSTWThêm vốn20/09/2018
12:15:54
13Chính phủKế hoạch trung hạn sử dụng vốn NSTWCập nhật rà soát20/09/2018
12:15:48
14Chính phủKế hoạch trung hạn sử dụng vốn NSTWThêm mới rà soát20/09/2018
12:15:42
15Chính phủKế hoạch trung hạn sử dụng vốn NSTWThêm mới dự án20/09/2018
12:15:25
16Quận Tân BìnhXây dựng mới Trường THCS Phạm Ngọc Thạch, phường 9, quận Tân Bình, TPHCMCập nhật giải ngân chi phí không đấu thầu20/09/2018
12:10:31
17Huyện Bình LiêuSan nền, hạ tầng khu dân cư tự xây khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô (Lô OM07 theo quy hoạch), huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng NinhCập nhật vốn thanh toán theo hợp đồng20/09/2018
12:08:19
18Huyện Bình LiêuSan nền, hạ tầng khu dân cư tự xây khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô (Lô OM07 theo quy hoạch), huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng NinhCập nhật vốn thanh toán theo hợp đồng20/09/2018
12:07:34
19Huyện Bình LiêuSan nền, hạ tầng khu dân cư tự xây khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô (Lô OM07 theo quy hoạch), huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng NinhCập nhật vốn thanh toán theo hợp đồng20/09/2018
12:06:48
20Huyện Bình LiêuSan nền, hạ tầng khu dân cư tự xây khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô (Lô OM07 theo quy hoạch), huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng NinhCập nhật thông tin đền bù GPMB và tái định cư20/09/2018
12:05:49
Tổng số bản ghi: 291082
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080 44479 / 080 43500 / 024 6274 0606. Email: dautucong@mpi.gov.vn