Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 21 tháng 5 năm 2018
Tình hình sử dụng Hệ thống
Đơn vị
select
Đơn vị con
Từ khóa
Thời gian từ ngày đến ngày
Tổng số bản ghi: 236756
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
STTĐơn vịTên Dự ánThao tácThời gian
1Chính phủKế hoạch ODA hàng nămXóa kế hoạch vốn kéo dài ODA hàng năm19/05/2018
17:40:58
2Chính phủKế hoạch ODA hàng nămXóa kế hoạch vốn kéo dài ODA hàng năm19/05/2018
17:40:12
3Chính phủKế hoạch ODA hàng nămXóa kế hoạch vốn kéo dài ODA hàng năm19/05/2018
17:39:30
4Chính phủKế hoạch ODA hàng nămXóa kế hoạch vốn kéo dài ODA hàng năm19/05/2018
17:37:11
5Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn NSTWThêm mới thông tin giải ngân tháng 4 năm 201819/05/2018
16:37:07
6Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn NSTWThêm mới thông tin khối lượng thực hiện tháng 4 năm 201819/05/2018
16:36:10
7Chính phủKế hoạch ODA hàng nămXóa kế hoạch vốn kéo dài ODA hàng năm19/05/2018
15:09:28
8Chính phủKế hoạch ODA hàng nămXóa kế hoạch vốn kéo dài ODA hàng năm19/05/2018
15:07:47
9Chính phủKế hoạch ODA hàng nămXóa kế hoạch vốn kéo dài ODA hàng năm19/05/2018
15:07:07
10Chính phủKế hoạch ODA hàng nămXóa kế hoạch vốn kéo dài ODA hàng năm19/05/2018
15:03:12
11Chính phủKế hoạch ODA hàng nămXóa kế hoạch vốn kéo dài ODA hàng năm19/05/2018
15:00:42
12Chính phủKế hoạch ODA hàng nămXóa kế hoạch vốn kéo dài ODA hàng năm19/05/2018
14:57:28
13Chính phủKế hoạch ODA hàng nămXóa kế hoạch vốn kéo dài ODA hàng năm19/05/2018
14:56:52
14Chính phủKế hoạch ODA hàng nămXóa kế hoạch vốn kéo dài ODA hàng năm19/05/2018
14:48:37
15Chính phủKế hoạch ODA hàng nămXóa kế hoạch vốn kéo dài ODA hàng năm19/05/2018
14:43:45
16Chính phủKế hoạch ODA hàng nămXóa kế hoạch vốn kéo dài ODA hàng năm19/05/2018
14:43:05
17Chính phủKế hoạch ODA hàng nămXóa kế hoạch vốn kéo dài ODA hàng năm19/05/2018
14:40:23
18Chính phủKế hoạch ODA hàng nămXóa kế hoạch vốn kéo dài ODA hàng năm19/05/2018
14:36:16
19Chính phủKế hoạch ODA hàng nămXóa kế hoạch vốn kéo dài ODA hàng năm19/05/2018
14:35:40
20Chính phủKế hoạch ODA hàng nămXóa kế hoạch vốn kéo dài ODA hàng năm19/05/2018
14:35:03
Tổng số bản ghi: 236756
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080 44479 / 080 43500 / 024 6274 0606. Email: dautucong@mpi.gov.vn