Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 18 tháng 1 năm 2022
Tình hình sử dụng Hệ thống
Đơn vị
select
Đơn vị con
Từ khóa
Thời gian từ ngày đến ngày
Tổng số bản ghi: 718358
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
STTĐơn vịTên Dự ánThao tácThời gian
1Thành phố Bắc Ninh Cập nhật báo cáo giám sát năm 202118/01/2022
17:51:18
2Thành phố Bắc Ninh Cập nhật báo cáo giám sát năm 202118/01/2022
17:50:05
3Thành phố Hà NộiXây dựng cầu vượt cho người đi bộ qua đường Mễ Trì, quận Nam Từ LiêmThêm mới báo cáo giám sát18/01/2022
17:47:21
4Quận 1Sửa chữa nâng cấp hẻm 96 Tôn Thất ĐạmCập nhật khối lượng thực hiện18/01/2022
17:39:34
5Quận 1Sửa chữa nâng cấp hẻm 96 Tôn Thất ĐạmCập nhật khối lượng thực hiện18/01/2022
17:34:36
6Quận 1Sửa chữa nâng cấp hẻm 96 Tôn Thất ĐạmCập nhật khối lượng thực hiện18/01/2022
17:33:18
7Quận 1Sửa chữa nâng cấp hẻm 96 Tôn Thất ĐạmCập nhật khối lượng thực hiện18/01/2022
17:30:58
8Bộ Công thương Gửi báo cáo tình hình giải ngân1318/01/2022
17:30:39
9Bộ Công thương Sửa báo cáo tình hình giải ngân1318/01/2022
17:30:30
10Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Xây dựng và nâng cấp hệ thống cấp nước trên địa bàn huyện Phong ĐiềnCập nhật gói thầu18/01/2022
17:27:52
11Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Xây dựng và nâng cấp hệ thống cấp nước trên địa bàn huyện Phong ĐiềnCập nhật gói thầu18/01/2022
17:27:14
12Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Xây dựng và nâng cấp hệ thống cấp nước trên địa bàn huyện Phong ĐiềnCập nhật gói thầu18/01/2022
17:26:39
13Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Xây dựng và nâng cấp hệ thống cấp nước trên địa bàn huyện Phong ĐiềnCập nhật gói thầu18/01/2022
17:26:02
14Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Xây dựng và nâng cấp hệ thống cấp nước trên địa bàn huyện Phong ĐiềnCập nhật gói thầu18/01/2022
17:25:26
15Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Xây dựng và nâng cấp hệ thống cấp nước trên địa bàn huyện Phong ĐiềnCập nhật gói thầu18/01/2022
17:24:47
16Quận 1Sửa chữa nâng cấp hẻm 96 Tôn Thất ĐạmCập nhật khối lượng thực hiện18/01/2022
17:24:17
17Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Xây dựng và nâng cấp hệ thống cấp nước trên địa bàn huyện Phong ĐiềnCập nhật gói thầu18/01/2022
17:24:00
18Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Xây dựng và nâng cấp hệ thống cấp nước trên địa bàn huyện Phong ĐiềnCập nhật gói thầu18/01/2022
17:23:24
19Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Xây dựng và nâng cấp hệ thống cấp nước trên địa bàn huyện Phong ĐiềnCập nhật gói thầu18/01/2022
17:22:48
20Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Xây dựng và nâng cấp hệ thống cấp nước trên địa bàn huyện Phong ĐiềnCập nhật gói thầu18/01/2022
17:22:07
Tổng số bản ghi: 718358
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn