Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 17 tháng 4 năm 2021
Tình hình sử dụng Hệ thống
Đơn vị
select
Đơn vị con
Từ khóa
Thời gian từ ngày đến ngày
Tổng số bản ghi: 648806
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
STTĐơn vịTên Dự ánThao tácThời gian
1Sở Giao thông Vận tải Đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thái (vượt kênh Rạch Giá – Hà Tiên), huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên GiangCập nhật gói thầu17/04/2021
09:57:45
2Huyện Bình Chánh đặt cống thoát nước hẻm B1Cập nhật vốn thanh toán theo hợp đồng17/04/2021
09:56:58
3Huyện Bình Chánh đặt cống thoát nước hẻm B1Cập nhật vốn thanh toán theo hợp đồng17/04/2021
09:56:03
4Huyện Bình Chánh đặt cống thoát nước hẻm B1Cập nhật vốn thanh toán theo hợp đồng17/04/2021
09:55:26
5Huyện Bình Chánh đặt cống thoát nước hẻm B1Cập nhật khối lượng nghiệm thu17/04/2021
09:54:15
6Huyện Bình Chánh đặt cống thoát nước hẻm B1Cập nhật khối lượng nghiệm thu17/04/2021
09:53:50
7Huyện Bình Chánh đặt cống thoát nước hẻm B1Cập nhật khối lượng nghiệm thu17/04/2021
09:53:24
8Huyện Bình Chánh đặt cống thoát nước hẻm B1Cập nhật khối lượng nghiệm thu17/04/2021
09:52:47
9Huyện Bình Chánh đặt cống thoát nước hẻm B1Cập nhật khối lượng thực hiện17/04/2021
09:45:01
10Huyện Bình Chánh đặt cống thoát nước hẻm B1Cập nhật khối lượng thực hiện17/04/2021
09:43:37
11Huyện Bình Chánh đặt cống thoát nước hẻm tổ 29 đến tổ 35 ấp 1Cập nhật thông tin cấp vốn17/04/2021
09:42:38
12Huyện Bình Chánh đặt cống thoát nước hẻm B1Cập nhật khối lượng thực hiện17/04/2021
09:42:04
13Huyện Bình Chánh đặt cống thoát nước hẻm tổ 29 đến tổ 35 ấp 1Cập nhật vốn thanh toán theo hợp đồng17/04/2021
09:40:54
14Huyện Bình Chánh đặt cống thoát nước hẻm B1Cập nhật khối lượng thực hiện17/04/2021
09:39:21
15Huyện Bình Chánh đặt cống thoát nước hẻm tổ 29 đến tổ 35 ấp 1Cập nhật vốn thanh toán theo hợp đồng17/04/2021
09:34:43
16Huyện Bình Chánh đặt cống thoát nước hẻm tổ 29 đến tổ 35 ấp 1Cập nhật vốn thanh toán theo hợp đồng17/04/2021
09:34:03
17Huyện Bình Chánh đặt cống thoát nước hẻm tổ 29 đến tổ 35 ấp 1Cập nhật vốn thanh toán theo hợp đồng17/04/2021
09:33:00
18Sở Giao thông Vận tải Đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thái (vượt kênh Rạch Giá – Hà Tiên), huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên GiangCập nhật gói thầu17/04/2021
09:32:41
19Huyện Bình Chánh đặt cống thoát nước hẻm tổ 29 đến tổ 35 ấp 1Cập nhật thông tin cấp vốn17/04/2021
09:31:23
20Huyện Bình Chánh đặt cống thoát nước hẻm tổ 29 đến tổ 35 ấp 1Cập nhật thông tin cấp vốn17/04/2021
09:29:40
Tổng số bản ghi: 648806
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn