Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 27 tháng 5 năm 2020
Tình hình sử dụng Hệ thống
Đơn vị
select
Đơn vị con
Từ khóa
Thời gian từ ngày đến ngày
Tổng số bản ghi: 531884
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
STTĐơn vịTên Dự ánThao tácThời gian
1Huyện Hóc MôntrìnhVăn phòng ấp kết hợp với tụ điểm sinh hoạt văn hóa ấp Bắc LânThêm mới dự án27/05/2020
00:35:38
2Huyện Hóc MônVăn phòng ấp kết hợp với tụ điểm sinh hoạt văn hóa ấp Nam LânThêm mới dự án27/05/2020
00:29:51
3Huyện Hóc MônVăn phòng ấp kết hợp với tụ điểm sinh hoạt văn hoá ấp Hưng LânThêm mới dự án27/05/2020
00:14:24
4Huyện Hóc MônĐầu tư hệ thống thoát nước đường Trung Lân 4C, 4D, 4E (Điểm đầu: Phan Văn Hớn - Điểm cuối: nhà dân)Thêm mới dự án26/05/2020
23:58:43
5Huyện Hóc MônĐầu tư hệ thống thoát nước đường Đông Lân 10-10C (Điểm đầu: Bà Điểm 11 – Điểm cuối: Bà Điểm 12)Thêm mới dự án26/05/2020
23:47:53
6Huyện Hóc MônĐầu tư hệ thống thoát nước đường Tây Lân 2A (Điểm đầu: Tây Lân 2 - Điểm cuối: nhà dân)Thêm mới dự án26/05/2020
23:38:33
7Huyện Hóc MônĐầu tư hệ thống thoát nước đường Đông Lân 2-3 (Điểm đầu: Nguyễn Thị Huê - Điểm cuối: Đông Lân 5)Thêm mới dự án26/05/2020
23:23:52
8Huyện Hóc MônKênh thoát nước tổ 5+6 (Điểm đầu: Nhà dân - Điểm cuối: Nguyễn Thị Sóc)Thêm mới dự án26/05/2020
23:16:10
9Huyện Hóc MônKênh Vựa Nọc 6 Bé (Điểm đầu: Phan Văn Hớn - Điểm cuối: kênh Cầu Sa)Thêm mới dự án26/05/2020
23:01:21
10Huyện Hóc MônKênh Bà Đó - Trung Lân 3E (Điểm đầu: Kênh tổ 19-23 - Điểm cuối: Kênh T2)Thêm mới dự án26/05/2020
22:53:20
11Huyện Hóc MônĐầu tư hệ thống thoát nước đường Tiền Lân 15 (điểm đầu: QL1A, điểm cuối: Rạch Cầu Sa)Cập nhật thông tin dự án26/05/2020
22:40:50
12Huyện Hóc MônĐầu tư hệ thống thoát nước đường và tái lập mặt đường Trung Lân 1 (Điểm đầu: Bà Điểm 7 - Điểm cuối: Trung Lân 3E)Thêm mới dự án26/05/2020
22:32:25
13Huyện Hóc MônĐầu tư hệ thống thoát nước đường Tây Bắc Lân 4B (Điểm đầu: Tây Bắc Lân - Điểm cuối: nhà dân)Thêm mới dự án26/05/2020
22:13:11
14Huyện Hóc MônĐầu tư hệ thống thoát nước đường Nam Lân 1 (Điểm đầu: Phan Văn Hớn - Điểm cuối: Trung Lân 4)Thêm mới dự án26/05/2020
22:02:27
15Huyện Hóc MônĐầu tư hệ thống thoát nước đường Bà Điểm 6 (Điểm đầu: Nguyễn Ảnh Thủ - Điểm cuối: Đông Lân - Hưng Lân)Thêm mới dự án26/05/2020
21:52:06
16Huyện Hóc MônĐầu tư hệ thống thoát nước đường Tây Lân 1 (Điểm đầu: Nguyễn Ảnh Thủ - Điểm cuối: Tây Bắc Lân)Thêm mới dự án26/05/2020
21:41:34
17Huyện Hóc MônĐầu tư hệ thống thoát nước đường Tiền Lân 12-13A (Điểm đầu: Quốc lộ 1A - Điểm cuối: Bùi Văn Thủ)Thêm mới dự án26/05/2020
21:15:12
18Huyện Mộc HóaBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn NSTWThêm mới thông tin giải ngân tháng 5 năm 202026/05/2020
17:46:49
19Huyện Mộc HóaBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn NSTWThêm mới thông tin giải ngân tháng 4 năm 202026/05/2020
17:46:02
20Huyện Mộc HóaBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn NSTWThêm mới thông tin giải ngân tháng 3 năm 202026/05/2020
17:45:12
Tổng số bản ghi: 531884
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080 43500 / 02473 000 218. Email: dautucong@mpi.gov.vn