Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 17 tháng 10 năm 2019
Tình hình sử dụng Hệ thống
Đơn vị
select
Đơn vị con
Từ khóa
Thời gian từ ngày đến ngày
Tổng số bản ghi: 408622
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
STTĐơn vịTên Dự ánThao tácThời gian
1Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Bình ChánhNâng cấp đường và xây dựng hệ thống thoát nước đường Liên Ấp 6-5, xã Vĩnh Lộc A.Cập nhật thông tin dự án16/10/2019
18:53:22
2Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Bình ChánhNâng cấp, mở rộng đường Cây Cám. Xã Vĩnh Lộc B.Cập nhật thông tin dự án16/10/2019
18:51:37
3Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Bình ChánhNâng cấp, mở rộng đường liên ấp 5-6. Xã Vĩnh Lộc A.Cập nhật thông tin dự án16/10/2019
18:49:43
4Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Bình ChánhNâng cấp, mở rộng đường Cây Cám. Xã Vĩnh Lộc B.Cập nhật thông tin dự án16/10/2019
18:46:01
5Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Bình ChánhNâng cấp, mở rộng đường Cây Cám. Xã Vĩnh Lộc B.Cập nhật thông tin dự án16/10/2019
18:41:59
6Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Bình ChánhNâng cấp, mở rộng đường liên ấp 5-6. Xã Vĩnh Lộc A.Cập nhật thông tin dự án16/10/2019
18:40:40
7Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Bình ChánhNâng cấp, mở rộng đường liên ấp 5-6. Xã Vĩnh Lộc B.Cập nhật thông tin dự án16/10/2019
18:39:48
8Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Bình ChánhNâng cấp, mở rộng đường liên ấp 5-6Cập nhật thông tin dự án16/10/2019
18:39:22
9Lai ChâuBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn NSTWĐính kèm file16/10/2019
17:56:41
10Lai ChâuBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn NSTWĐính kèm file16/10/2019
17:54:09
11Lai ChâuBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn NSTWĐính kèm file16/10/2019
17:49:31
12Lai ChâuBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn NSTWĐính kèm file16/10/2019
17:42:32
13Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Bình ChánhNâng cấp, mở rộng đường Kênh Liên Vùng, xã Phạm Văn Hai.Thêm mới dự án16/10/2019
17:41:17
14Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Bình ChánhNâng cấp, mở rộng đường Đoàn Nguyễn TuấnCập nhật giải ngân chi phí không đấu thầu16/10/2019
17:22:18
15Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Cần GiờXây dựng cầu mới gần trạm cấp nước Bà Duyên ấp Doi LầuThêm mới báo cáo giám sát16/10/2019
17:18:08
16Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Bình ChánhNâng cấp, mở rộng đường Đoàn Nguyễn TuấnCập nhật vốn thanh toán theo hợp đồng16/10/2019
17:17:12
17Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Cần GiờXây mới cầu tổ 9 An ĐôngThêm mới báo cáo giám sát16/10/2019
17:15:48
18Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Bình ChánhNâng cấp, mở rộng đường Đoàn Nguyễn TuấnXóa vốn thanh toán theo hợp đồng16/10/2019
17:14:24
19Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Cần GiờXây mới cầu Kinh Ông Son 2 (ấp Doi Lầu)Thêm mới báo cáo giám sát16/10/2019
17:14:21
20Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Bình ChánhNâng cấp, mở rộng đường Đoàn Nguyễn TuấnCập nhật vốn thanh toán theo hợp đồng16/10/2019
17:13:53
Tổng số bản ghi: 408622
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080 43500 / 02473 000 218. Email: dautucong@mpi.gov.vn