Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 5 tháng 7 năm 2022
Tình hình sử dụng Hệ thống
Đơn vị
select
Đơn vị con
Từ khóa
Thời gian từ ngày đến ngày
Tổng số bản ghi: 794264
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
STTĐơn vịTên Dự ánThao tácThời gian
1Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình huyện Hóc MônNâng cấp bờ bao rạch Ông BầuCập nhật gói thầu04/07/2022
19:32:15
2Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình huyện Hóc MônNâng cấp bờ bao rạch Ông BầuCập nhật gói thầu04/07/2022
19:29:32
3Quận 1Sửa chữa nâng cấp hẻm 100 Lê Thị Hồng GấmCập nhật báo cáo giám sát04/07/2022
19:25:07
4Quận 1Sửa chữa nâng cấp hẻm 100 Lê Thị Hồng GấmCập nhật báo cáo giám sát04/07/2022
19:23:34
5Quận 1Sửa chữa nâng cấp hẻm 100 Lê Thị Hồng GấmCập nhật báo cáo giám sát04/07/2022
19:23:12
6Quận 1Sửa chữa nâng cấp hẻm 100 Lê Thị Hồng GấmCập nhật báo cáo giám sát04/07/2022
19:22:18
7Quận 1Sửa chữa nâng cấp hẻm 100 Lê Thị Hồng GấmCập nhật báo cáo giám sát04/07/2022
19:21:42
8Quận 1Sửa chữa nâng cấp hẻm 100 Lê Thị Hồng GấmCập nhật báo cáo giám sát04/07/2022
19:21:20
9Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình huyện Hóc MônĐường XTS10BCập nhật báo cáo giám sát04/07/2022
17:58:47
10Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình huyện Hóc MônĐường XTS10BCập nhật báo cáo giám sát04/07/2022
17:58:05
11Sở Y tế Cập nhật báo cáo giám sát năm 202204/07/2022
17:41:14
12Sở Y tế Duyệt báo cáo giám sát kỳ Năm năm 202204/07/2022
17:40:57
13Sở Y tế Duyệt báo cáo giám sát kỳ Năm năm 202204/07/2022
17:40:10
14Sở Y tế Duyệt báo cáo giám sát kỳ Năm năm 202204/07/2022
17:39:37
15Sở Y tế Duyệt báo cáo giám sát kỳ Năm năm 202204/07/2022
17:39:10
16Sở Y tế Duyệt báo cáo giám sát kỳ Năm năm 202204/07/2022
17:38:37
17Sở Y tế Duyệt báo cáo giám sát kỳ Năm năm 202204/07/2022
17:38:12
18Sở Y tế Cập nhật báo cáo giám sát năm 202204/07/2022
17:35:40
19Sở Y tế Duyệt báo cáo giám sát kỳ Năm năm 202204/07/2022
17:35:09
20Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình huyện Hóc MônĐường XTS10BCập nhật báo cáo giám sát04/07/2022
17:34:26
Tổng số bản ghi: 794264
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn