Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 25 tháng 7 năm 2021
Tình hình sử dụng Hệ thống
Đơn vị
select
Đơn vị con
Từ khóa
Thời gian từ ngày đến ngày
Tổng số bản ghi: 675176
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
STTĐơn vịTên Dự ánThao tácThời gian
1Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn NSTWĐính kèm file24/07/2021
21:26:52
2Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn NSTWĐính kèm file24/07/2021
21:25:11
3Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn NSTWĐính kèm file24/07/2021
21:13:21
4Huyện Bình Chánh nâng cấp Cống 3- đoạn B2 Bờ bao hợp tác xãCập nhật khối lượng nghiệm thu24/07/2021
20:05:27
5Huyện Bình Chánh nâng cấp Cống 3- đoạn B2 Bờ bao hợp tác xãCập nhật khối lượng nghiệm thu24/07/2021
20:04:13
6Huyện Bình Chánh nâng cấp Cống 3- đoạn B2 Bờ bao hợp tác xãCập nhật khối lượng nghiệm thu24/07/2021
20:02:27
7Huyện Bình Chánh nâng cấp Cống 3- đoạn B2 Bờ bao hợp tác xãCập nhật khối lượng nghiệm thu24/07/2021
20:02:08
8Huyện Bình Chánh nâng cấp Cống 3- đoạn B2 Bờ bao hợp tác xãCập nhật khối lượng nghiệm thu24/07/2021
19:58:34
9Huyện Bình Chánh nâng cấp Cống 3- đoạn B2 Bờ bao hợp tác xãCập nhật khối lượng nghiệm thu24/07/2021
19:57:04
10Huyện Bình Chánh nâng cấp Cống 3- đoạn B2 Bờ bao hợp tác xãCập nhật khối lượng nghiệm thu24/07/2021
19:54:31
11Huyện Bình Chánh nâng cấp Cống 3- đoạn B2 Bờ bao hợp tác xãCập nhật khối lượng nghiệm thu24/07/2021
19:52:12
12Huyện Bình Chánh nâng cấp Cống 3- đoạn B2 Bờ bao hợp tác xãCập nhật khối lượng nghiệm thu24/07/2021
19:49:52
13Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn NSTWĐính kèm file24/07/2021
17:38:05
14Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn NSTWĐính kèm file24/07/2021
17:33:06
15Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn NSTWĐính kèm file24/07/2021
17:28:37
16Huyện Bình Chánh nâng cấp Cống 3- đoạn B2 Bờ bao hợp tác xãCập nhật gói thầu24/07/2021
16:02:53
17Huyện Bình Chánh nâng cấp Cống 3- đoạn B2 Bờ bao hợp tác xãCập nhật gói thầu24/07/2021
16:02:11
18Huyện Bình Chánh nâng cấp Cống 3- đoạn B2 Bờ bao hợp tác xãCập nhật gói thầu24/07/2021
15:59:56
19Huyện Bình Chánh nâng cấp Cống 3- đoạn B2 Bờ bao hợp tác xãCập nhật gói thầu24/07/2021
15:58:16
20Huyện Bình Chánh nâng cấp Cống 3- đoạn B2 Bờ bao hợp tác xãCập nhật gói thầu24/07/2021
15:56:27
Tổng số bản ghi: 675176
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn