Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 30 tháng 5 năm 2023
Tình hình sử dụng Hệ thống
Đơn vị
select
Đơn vị con
Từ khóa
Thời gian từ ngày đến ngày
Tổng số bản ghi: 901525
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
STTĐơn vịTên Dự ánThao tácThời gian
1Quận 1Sửa chữa, nâng cấp hẻm 322 Trần Hưng ĐạoCập nhật Tổng mức đầu tư30/05/2023
11:13:26
2Thừa Thiên Huế Hệ thống quản lý tài nguyên truyền hình và trường quay tổng hợp Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnhCập nhật Tổng mức đầu tư30/05/2023
11:12:51
3Quận 1Sửa chữa, nâng cấp hẻm 322 Trần Hưng ĐạoCập nhật thông tin dự án30/05/2023
11:11:33
4Thừa Thiên Huế Hệ thống quản lý tài nguyên truyền hình và trường quay tổng hợp Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnhCập nhật khối lượng nghiệm thu30/05/2023
11:07:25
5Thừa Thiên Huế Hệ thống quản lý tài nguyên truyền hình và trường quay tổng hợp Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnhCập nhật khối lượng nghiệm thu30/05/2023
11:06:10
6Thừa Thiên Huế Hệ thống quản lý tài nguyên truyền hình và trường quay tổng hợp Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnhCập nhật khối lượng thực hiện30/05/2023
11:04:27
7Thừa Thiên Huế Hệ thống quản lý tài nguyên truyền hình và trường quay tổng hợp Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnhCập nhật khối lượng thực hiện30/05/2023
11:02:54
8Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú GiáoXây dựng nhà ăn, nhà nghỉ trưa Trường Trung học cơ sở Trần Hưng ĐạoCập nhật gói thầu30/05/2023
11:02:19
9Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú GiáoXây dựng nhà ăn, nhà nghỉ trưa Trường Trung học cơ sở Trần Hưng ĐạoCập nhật gói thầu30/05/2023
11:00:01
10Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú GiáoXây dựng nhà ăn, nhà nghỉ trưa Trường Trung học cơ sở Trần Hưng ĐạoCập nhật gói thầu30/05/2023
10:58:19
11Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú GiáoXây dựng nhà ăn, nhà nghỉ trưa Trường Trung học cơ sở Trần Hưng ĐạoCập nhật gói thầu30/05/2023
10:57:29
12Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú GiáoXây dựng nhà ăn, nhà nghỉ trưa Trường Trung học cơ sở Trần Hưng ĐạoCập nhật gói thầu30/05/2023
10:54:47
13Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú GiáoXây dựng nhà ăn, nhà nghỉ trưa Trường Trung học cơ sở Trần Hưng ĐạoCập nhật gói thầu30/05/2023
10:51:55
14Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú GiáoXây dựng nhà ăn, nhà nghỉ trưa Trường Trung học cơ sở Trần Hưng ĐạoCập nhật gói thầu30/05/2023
10:50:26
15Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú GiáoXây dựng nhà ăn, nhà nghỉ trưa Trường Trung học cơ sở Trần Hưng ĐạoCập nhật gói thầu30/05/2023
10:48:02
16Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú GiáoXây dựng nhà ăn, nhà nghỉ trưa Trường Trung học cơ sở Trần Hưng ĐạoCập nhật gói thầu30/05/2023
10:45:46
17Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú GiáoXây dựng nhà ăn, nhà nghỉ trưa Trường Trung học cơ sở Trần Hưng ĐạoCập nhật gói thầu30/05/2023
10:42:34
18Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú GiáoXây dựng nhà ăn, nhà nghỉ trưa Trường Trung học cơ sở Trần Hưng ĐạoCập nhật gói thầu30/05/2023
10:35:16
19Thừa Thiên Huế Hệ thống quản lý tài nguyên truyền hình và trường quay tổng hợp Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnhCập nhật gói thầu30/05/2023
10:34:29
20Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú GiáoXây dựng nhà ăn, nhà nghỉ trưa Trường Trung học cơ sở Trần Hưng ĐạoCập nhật gói thầu30/05/2023
10:32:31
Tổng số bản ghi: 901525
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn