Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 8 tháng 5 năm 2021
Tình hình sử dụng Hệ thống
Đơn vị
select
Đơn vị con
Từ khóa
Thời gian từ ngày đến ngày
Tổng số bản ghi: 652799
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
STTĐơn vịTên Dự ánThao tácThời gian
1Chính phủKế hoạch NSTW hàng nămCập nhật dự án07/05/2021
22:44:56
2Chính phủKế hoạch NSTW hàng nămĐính kèm file07/05/2021
22:44:42
3Chính phủKế hoạch NSTW hàng nămCập nhật dự án07/05/2021
22:36:11
4Chính phủKế hoạch NSTW hàng nămĐính kèm file07/05/2021
22:35:30
5Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt NamBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn NSTWĐính kèm file07/05/2021
18:55:27
6Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt NamBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn NSTWĐính kèm file07/05/2021
18:53:29
7Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt NamBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn NSTWĐính kèm file07/05/2021
18:51:34
8Chính phủTình trạng báo cáo kế hoạch 2021-2025Tiếp nhận báo cáo 21-25 đơn vị 41307/05/2021
18:03:30
9Chính phủTình trạng báo cáo kế hoạch 2021-2025Tiếp nhận báo cáo 21-25 đơn vị 41307/05/2021
17:59:54
10Chính phủTình trạng báo cáo kế hoạch 2021-2025Tiếp nhận báo cáo 21-25 đơn vị 44807/05/2021
17:59:45
11Chính phủTình trạng báo cáo kế hoạch 2021-2025Tiếp nhận báo cáo 21-25 đơn vị 41107/05/2021
17:59:33
12Chính phủTình trạng báo cáo kế hoạch 2021-2025Tiếp nhận báo cáo 21-25 đơn vị 41107/05/2021
17:59:24
13Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các Công trình Dân dụng và Công nghiệpXây dựng mới Trường Trung học phổ thông Lương Văn CanCập nhật thông tin dự án07/05/2021
17:40:09
14Huyện Bình Chánh Cầu Láng Cát, Xã Tân NhựtCập nhật gói thầu07/05/2021
17:31:14
15Huyện Bình Chánh Cầu Láng Cát, Xã Tân NhựtCập nhật gói thầu07/05/2021
17:28:57
16Huyện Bình Chánh Cầu Láng Cát, Xã Tân NhựtCập nhật thông tin dự án07/05/2021
17:26:53
17Tuyên Quang Sửa báo cáo tình hình giải ngân407/05/2021
17:25:40
18Huyện Bình Chánh Cầu Láng Cát, Xã Tân NhựtThêm mới nguồn vốn07/05/2021
17:25:17
19Huyện Bình Chánh Sửa chữa 03 cống đường đê bao Long An, xã Tân NhựtCập nhật thông tin dự án07/05/2021
17:06:18
20Huyện Bình Chánh Sửa chữa 03 cống đường đê bao Long An, xã Tân NhựtThêm mới nguồn vốn07/05/2021
17:05:32
Tổng số bản ghi: 652799
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn