Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 26 tháng 5 năm 2020
Danh sách nhà thầu
Tên nhà thầu tiếng việt
Tên nhà thầu tiếng anh
Tổng số nhà thầu: 594393
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
STT Tên nhà thầu tiếng Việt
1 Cơ sở chế biến chè Hà Chung
2 Cơ sở chế biến chè Nông Văn Quang
3 CÔNG TY BẢO HIỂM XUÂN THÀNH SÀI GÒN
4 Công ty CP Công nghệ - Dịch vụ - Thương mại ANA
5 Công ty TNHH MTV Lũng Lô 3
6 Công ty TNHH MTV Minh Long
7 Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Xây dựng Điện Phước Thịnh
8 Liên danh Chi nhánh Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải và Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Hoàn Cầu.
9 Nguyễn Văn Quang
10 Tổ thợ thi công: Bùi Xuân Tiền
11 Trung tâm Giám định chất lượng XD Vĩnh Long
12 Công ty xây dựng 319 - Quân khu 3
13 Phòng Công binh Quân khu 5
14 Viện Thủy lợi và Môi trường
15 ​PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOA SEN
16 : Liên danh Công ty cổ phần Tư vấn xây lắp thương mại Sông Hồng và Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng Nhất Việt
17 0100110768001
18 0300446973009
19 1
20 1231231q
Tổng số nhà thầu: 594393
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080 43500 / 02473 000 218. Email: dautucong@mpi.gov.vn