Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 5 tháng 7 năm 2022
Danh sách nhà thầu
Tên nhà thầu tiếng việt
Tên nhà thầu tiếng anh
Tổng số nhà thầu: 595710
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
STT Tên nhà thầu tiếng Việt
1 Cơ sở chế biến chè Hà Chung
2 Cơ sở chế biến chè Nông Văn Quang
3 Công ty Bảo hiểm PVI Gia Định - Tổng công ty Bảo hiểm PVI
4 CÔNG TY BẢO HIỂM XUÂN THÀNH SÀI GÒN
5 Công ty CP Công nghệ - Dịch vụ - Thương mại ANA
6 Công ty TNHH một thành viên tư vấn và xây dựng Thái Ninh
7 Công ty TNHH một thành viên tư vấn và xây dựng Thái Ninh
8 Công ty TNHH một thành viên tư vấn và xây dựng Thái Ninh
9 Công ty TNHH MTV Lũng Lô 3
10 Công ty TNHH MTV Minh Long
11 Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Xây dựng Điện Phước Thịnh
12 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ & XÂY DỰNG NHÂN VÕ
13 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TÂN PHONG PHÚ THỌ
14 Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Lê Hà
15 Liên danh Chi nhánh Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải và Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Hoàn Cầu.
16 Nguyễn Văn Quang
17 Tổ thợ thi công: Bùi Xuân Tiền
18 Trung tâm Giám định chất lượng XD Vĩnh Long
19 Trung tâm khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi
20 Công ty Lưới điện cao thế miền Trung
Tổng số nhà thầu: 595710
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn