Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 25 tháng 7 năm 2021

Lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2020 (08/02/2021-14:08:00 PM) Ngày 05/02/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 675/BKHĐT-GSTĐĐT về việc lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2020
Rà soát, hoàn thiện báo cáo kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2021-2025 trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công (18/09/2020-16:36:00 PM) Ngày 17/9/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 6084/BKHĐT - TH về việc Rà soát, hoàn thiện báo cáo kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2021-2025 trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021 (05/08/2020-10:49:00 AM) Ngày 04/8/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 5006/BKHĐT - TH về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021.
Tổng hợp công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2019 (24/07/2020-16:04:00 PM) Ngày 23/7/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 4742/BKHĐT-GSTĐĐT về việc tổng hợp công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2019
Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công (07/04/2020-10:12:00 AM)
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 (16/10/2019-13:03:00 PM)
Tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công (28/08/2019-09:09:00 AM) Ngày 27/8/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 6031/BKHĐT-TH về việc tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công
Phân bổ chi tiết và triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2019 (23/08/2019-16:45:00 PM) Ngày 23/8/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn số 5948/BKHĐT-TH về việc phân bổ chi tiết và triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2019
Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 (14/08/2019-08:00:00 AM) Ngày 14/8/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 5743/BKHĐT-TH về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025
Rà soát, điều chỉnh số vốn chưa được giao kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2019 (18/07/2019-14:32:00 PM) Ngày 18/7/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 4999/BKHĐT-TH về việc rà soát, điều chỉnh số vốn chưa được giao kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2019
Tin cùng chuyên mục
Trang Tiếp > Cuối >>
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn