Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 26 tháng 3 năm 2019

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 (14/03/2019-14:39:00 PM) Ngày 05/3/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 1342/BKHĐT-TH về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018
Lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2018 (23/02/2019-14:57:00 PM) Công văn số 1071/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2018
Giao chi tiết dự toán chi NSTW thực hiện các CTMT quốc gia năm 2019 và kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2019 (15/01/2019-19:37:00 PM) Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao chi tiết dự toán chi NSTW thực hiện các CTMT quốc gia năm 2019 (Quyết định số 2106/QĐ-BKHĐT ngày 31/12/2018) và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2019 (Quyết định số 2118/QĐ-TTTH ngày 31/12/2018)
Văn bản số 8255/BKHĐT-TH về việc dự phòng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSTW tại các bộ, ngành, địa phương và kế hoạch đầu tư công năm 2019 (20/11/2018-09:51:00 AM) Ngày 19/11/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 8255/BKHĐT-TH về việc dự phòng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSTW tại các bộ, ngành, địa phương và kế hoạch đầu tư công năm 2019
Dự kiến phân bổ KH đầu tư vốn NSNN năm 2019 (19/10/2018-11:12:00 AM) Ngày 19/10/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 7446/BKHĐT-TH về việc dự kiến phân bổ KH đầu tư vốn NSNN năm 2019
Quyết định số 1480/QĐ-BKHĐT về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương bao gồm vốn TPCP giai đoạn 2016-2020 (đợt 4) (09/10/2018-08:48:00 AM)
Công văn số 6900/BKHĐT-TH ngày 28/09/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về nguyên tắc, tiêu chí sử dụng dự phòng kế hoạch đầu tư trung hạn tại các bộ, ngành, địa phương (02/10/2018-14:12:00 PM)
Văn bản số 6453/BKHĐT-TH tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình KTXH tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2018 (20/09/2018-10:41:00 AM) Ngày 14/9/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 6453/BKHĐT-TH về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình KTXH tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2018.
Văn bản số 6289/BKHĐT-TH về việc rà soát kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 và năm 2018 (11/09/2018-17:06:00 PM) Ngày 07/9/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 6289/BKHĐT-TH về việc rà soát kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 và năm 2018
Văn bản số 5592/BKHĐT-TH về việc triển khai Hệ thống thông tin về đầu tư công (16/08/2018-17:47:00 PM) Ngày 14/8/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 5592/BKHĐT-TH về việc triển khai Hệ thống thông tin về đầu tư công
Tin cùng chuyên mục
Trang Tiếp > Cuối >>
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080 43500 / 02473 000 218. Email: dautucong@mpi.gov.vn