Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 20 tháng 9 năm 2018
Ngày 12/12/2016-15:23:00 PM
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Tài liệu Hướng dẫn sử dụng Hệ thống Đăng ký tài khoản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cập nhật ngày 27/6/2017.

File đính kèm:
TLHD_DKtaikhoan_27.6.2017.pdf
    Tổng số lượt xem: 12703
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080 44479 / 080 43500 / 024 6274 0606. Email: dautucong@mpi.gov.vn