Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 18 tháng 8 năm 2022
Ngày 19/07/2018-10:11:00 AM
Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình KTXH tháng 7/2018
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 4923/BKHĐT-TH ngày 18/7/2018 về việc tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình KTXH tháng 7/2018
Đề nghị các bộ, ngành, địa phương gửi báo cáo về Bộ Kế hoach và Đầu tư bằng văn bản và qua thư điện tử, địa chỉ: thktxh@mpi.gov.vn chậm nhất trong ngày 25 tháng 7 năm 2018 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2018.

File đính kèm:
KTXH2018.05-4923.BKH.TH-Phancong-Bo.DP.doc
  • Tổng số lượt xem: 1233
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn