Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 18 tháng 1 năm 2022
Ngày 09/12/2015-15:48:00 PM
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT TEAMVIEWER

File đính kèm:
HuongdancaidatTEAMVIEWER.pdf
    Tổng số lượt xem: 10638
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn