Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 6 tháng 6 năm 2023
Ngày 03/07/2019-14:26:00 PM
Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch năm 2020
Ngày 03/7/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 4538/BKHĐT-TH về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch năm 2020

File đính kèm:
KTXH2020.Khung.Final-4538.BKH.doc
  • Tổng số lượt xem: 11742
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn