Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 30 tháng 5 năm 2023
Danh sách dự án ODA
Đơn vị
select
Đơn vị con
Mã QHNS/ Số QĐ Tình trạng
Tên dự án
Loại dự án Nhà tài trợ
Chủ đầu tư BQL dự án
Dự án xác nhận dữ liệu mới  
Tổng số dự án: 1567
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
STT Tên đơn vị Mã QHNS Ngày CPVN cho phép đầu tư Tên dự án Nhà tài trợ Tên chủ đầu tư Đã xác nhận dữ liệu Thời điểm xác nhận dữ liệu
1 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 2357-VIE 31/12/9999 Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung - Khoản vay bổ sung - Tỉnh Phú Yên Ngân hàng Phát triển Châu Á Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên
2 Văn phòng Quốc hội VNM8P06 31/12/9999 Tăng cường năng lực cho các nhà lập pháp và hoạch định chính sách trong vận động, thẩm tra và giám sát chính sách, pháp luật liên quan đến dân số, sức khỏe sinh sản và bình đẳng giới Quỹ Dân số của Liên hợp quốc Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội
3 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 7991930 23/02/2023 Đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt cho các xã vùng đặc biệt khó khăn huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Trung Tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bắc Kạn
4 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 7911356 20/05/2021 Tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ (SACCR), tỉnh Đắk Nông Chương trình phát triển của Liên hợp quốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Nông
5 Sở Kế hoạch và Đầu tư 7396350 21/09/2020 Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La Ban Quản lý các dự án ODA
6 Sở Du lịch 7737381 11/06/2020 Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng, giai đoạn 2 - Tiểu dự án tỉnh Quảng Bình
7 Hà Giang 18/02/2020 Dự án: “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Hà Giang” - Hợp phần 1. Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất cho mạng lưới y tế cơ sở tỉnh Hà Giang (Giai đoạn 1: 21 Trạm y tế) Sở Y tế
8 Sở Y tế 01/04/2019 Trạm Y tế xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc thuộc Dự án " Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở" tỉnh Hòa Bình Sở Y tế
9 Sở Y tế 01/04/2019 DỰ ÁN “ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ TUYẾN Y TẾ CƠ SỞ ” Sở Y tế tỉnh Hòa Bình
10 Hà Giang 23/03/2019 Dự án: “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Hà Giang” - Hợp phần 1. Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất cho mạng lưới y tế cơ sở tỉnh Hà Giang (Giai đoạn 1: 21 Trạm y tế)
11 Hà Giang 7844936 23/03/2019 Dự án: “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Hà Giang” - Hợp phần 1. Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất cho mạng lưới y tế cơ sở tỉnh Hà Giang (Giai đoạn 1: 21 Trạm y tế)
12 Hà Giang 7844936 23/03/2019 Dự án: “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Hà Giang” - Hợp phần 1. Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất cho mạng lưới y tế cơ sở tỉnh Hà Giang (Giai đoạn 1: 21 Trạm y tế) Ngân hàng Thế giới Sở Y tế x 11/02/2022
13 Tuyên Quang 01/11/2018 Chương trình phát triển khu vực nông thôn tỉnh Tuyên Quang
14 Tuyên Quang 01/11/2018 Chương trình phát triển khu vực nông thôn tỉnh Tuyên Quang Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang
15 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 7724017 31/10/2018 cấp nước sinh hoạt xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông
16 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 7724017 31/10/2018 cấp nước sinh hoạt xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông Ngân hàng Thế giới Trung Tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bắc Kạn
17 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 26/10/2018 Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện Ban Quản lý các dự án Dạy nghề vốn ODA
18 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 7864099 26/10/2018 Dự án thành phần 3 thuộc dự án Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện Ngân hàng Phát triển Châu Á Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
19 Sở Kế hoạch và Đầu tư 7629689 18/10/2018 Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn 2, dự án thành phần Thừa Thiên Huế Sở Kế hoạch và Đầu tư
20 Sở Du lịch 7737381 18/10/2018 Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng, giai đoạn 2 - Tiểu dự án tỉnh Quảng Bình Ngân hàng Phát triển Châu Á Sở Du lịch x 16/03/2021
Tổng số dự án: 1567
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn