Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 25 tháng 10 năm 2021
Ngày 12/07/2016-14:20:00 PM
Hướng dẫn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư có sử dụng vốn ngân sách cấp tỉnh do cấp huyện, cấp xã quản lý

File đính kèm:
2._Bac_Ninh.cau_hoi.pdf
2._Bac_Ninh.tra_loi.pdf
Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân
Bộ Kế hoạch và đầu tư

    Tổng số lượt xem: 3577
  •  
Các tin đã đưa

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn