Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 29 tháng 11 năm 2022
Ngày 20/07/2016-17:03:00 PM
Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 136/2015/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công
Công văn số 5639/BKHĐT-TH ngày 19 tháng 7 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ.

(Chi tiết xem file đính kèm)


File đính kèm:
5639BKHDT-TH.pdf
Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 5281
  •  
Các tin mới
Các tin đã đưa

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn