Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 27 tháng 1 năm 2021
Ngày 13/03/2018-18:20:00 PM
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG "ĐIỀU CHUYỂN VỐN BỐ TRÍ KHÔNG ĐÚNG QUY ĐỊNH"
Tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng "Điều chuyển vốn bố trí không đúng quy định" trên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn Nhà nước dành cho các Bộ, ngành, cơ quan TW và địa phương, cập nhật ngày 13/3/2018.

File đính kèm:
v4_TLHD_CapnhatDieuchuyen_13032018.pdf
  • Tổng số lượt xem: 1796
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080 43500 / 02473 000 218. Email: dautucong@mpi.gov.vn