Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 30 tháng 5 năm 2023
Ngày 14/08/2019-08:00:00 AM
Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025
Ngày 14/8/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 5743/BKHĐT-TH về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025

File đính kèm:
BKHDT_5743-BKHDT-TH_1482019.docx
  • Tổng số lượt xem: 2550
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn