Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 25 tháng 7 năm 2021
Ngày 14/07/2015-13:09:00 PM
Triển khai Hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát và đánh giá đầu tư các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước (lần 2)
Công văn số 4692/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

File đính kèm:
933.4692.BKHDT.pdf
BKHDT_ThongTinDuAn_v2_(3).xls
2249.BKHDT.TrienkhaihethongGSDGDTduansudungvonNN_(lan1).PDF
    Tổng số lượt xem: 5637
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn