Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024
Ngày 09/08/2016-16:16:00 PM
Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-CP
Công văn số 6102/BKHĐT-TH ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-CP.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm).


File đính kèm:
6102.BKHDT.TH.pdf

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 1413
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn