Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Ngày 25/01/2017-10:36:00 AM
Video hướng dẫn chủ đầu tư cập nhật thông tin dự án trên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn nhà nước
(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

File đính kèm:
Hướng_dẫn_đầu_tư_công.mp4
    Tổng số lượt xem: 14865
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  

Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư

Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn