Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024
Ngày 01/10/2015-14:10:00 PM
Chi tiêu công, cấp vốn chính quyền địa phương và giá trị tiền tệ

File đính kèm:
chi_tieu_cong_cap_von_chinh_quyen_dia_phuong_va_gia_tri_tien_te_vuong_quoc_anh_(27).pdf
Peter Livesey, Cục Cơ sở hạ tầngVương Quốc Anh
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 18903
  •  
Các tin đã đưa

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn