Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 4 tháng 12 năm 2023
Tình hình sử dụng Hệ thống
Đơn vị
select
Đơn vị con
Từ khóa
Thời gian từ ngày đến ngày
Tổng số bản ghi: 979397
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
STTĐơn vịTên Dự ánThao tácThời gian
1Tổng công ty Điện lực miền BắcLắp đặt thiết bị đóng cắt trên lưới điện trung áp để nâng cao độ tin cây cung cấp điện khu vực huyện Lương Tài và Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh năm 2024Cập nhật thông tin dự án03/12/2023
16:57:44
2Tổng công ty Điện lực miền BắcLắp đặt thiết bị đóng cắt trên lưới điện trung áp để nâng cao độ tin cây cung cấp điện khu vực huyện Lương Tài và Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh năm 2024Thêm mới nguồn vốn03/12/2023
16:57:18
3Tổng công ty Điện lực miền BắcLắp đặt thiết bị đóng cắt trên lưới điện trung áp để nâng cao độ tin cây cung cấp điện khu vực huyện Lương Tài và Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh năm 2024Thêm mới dự án03/12/2023
16:56:15
4Tổng công ty Điện lực miền BắcCải tạo, nâng cấp giảm tổn thất điện năng và đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải các trạm biến áp phân phối khu vực phía Tây thị xã Thuận Thành, huyện Gia Bình và Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh năm 2023Cập nhật thông tin dự án03/12/2023
16:54:05
5Tổng công ty Điện lực miền BắcCải tạo, nâng cấp giảm tổn thất điện năng và đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải các trạm biến áp phân phối khu vực phía Tây thị xã Thuận Thành, huyện Gia Bình và Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh năm 2023Thêm mới nguồn vốn03/12/2023
16:53:18
6Tổng công ty Điện lực miền BắcCải tạo, nâng cấp giảm tổn thất điện năng và đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải các trạm biến áp phân phối khu vực phía Tây thị xã Thuận Thành, huyện Gia Bình và Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh năm 2023Thêm mới dự án03/12/2023
16:52:30
7Tổng công ty Điện lực miền BắcTriển khai tự động hóa mạch vòng lưới điện trung áp khu vực tỉnh Bắc Ninh năm 2024Cập nhật thông tin dự án03/12/2023
16:50:21
8Tổng công ty Điện lực miền BắcTriển khai tự động hóa mạch vòng lưới điện trung áp khu vực tỉnh Bắc Ninh năm 2024Cập nhật thông tin dự án03/12/2023
16:49:44
9Tổng công ty Điện lực miền BắcTriển khai tự động hóa mạch vòng lưới điện trung áp khu vực tỉnh Bắc Ninh năm 2024Thêm mới nguồn vốn03/12/2023
16:48:48
10Tổng công ty Điện lực miền BắcTriển khai tự động hóa mạch vòng lưới điện trung áp khu vực tỉnh Bắc Ninh năm 2024Thêm mới dự án03/12/2023
16:47:22
11Tổng công ty Điện lực miền BắcLắp đặt thang sắt PCCC cho 07 nhà điều hành điện lực, Cải tạo nhà nghỉ cho CBCNV, nhà trực trung gian Dâu Điện lực Thuận Thành và Xây dựng bể nước PCCCCập nhật thông tin dự án03/12/2023
16:44:27
12Tổng công ty Điện lực miền BắcLắp đặt thang sắt PCCC cho 07 nhà điều hành điện lực, Cải tạo nhà nghỉ cho CBCNV, nhà trực trung gian Dâu Điện lực Thuận Thành và Xây dựng bể nước PCCCThêm mới nguồn vốn03/12/2023
16:43:57
13Tổng công ty Điện lực miền BắcLắp đặt thang sắt PCCC cho 07 nhà điều hành điện lực, Cải tạo nhà nghỉ cho CBCNV, nhà trực trung gian Dâu Điện lực Thuận Thành và Xây dựng bể nước PCCCThêm mới dự án03/12/2023
16:43:03
14Tổng công ty Điện lực miền BắcThay thế các MBA vận hành trên 20 năm, có sản lượng lớn để giảm tổn thất điện năng và giảm sự cố trên lưới điện tỉnh Bắc NinhCập nhật thông tin dự án03/12/2023
16:37:44
15Tổng công ty Điện lực miền BắcCải tạo mạch vòng 22kV và 35kV sau các TBA 110kV Gia Lương (E27.2) và Bình Định (E27.4) và Thuận Thành (E27.9) để đảm bảo hỗ trợ cấp điện liên thôngCập nhật thông tin dự án03/12/2023
16:35:53
16Tổng công ty Điện lực miền BắcCải tạo mạch vòng 22kV và 35kV sau các TBA 110kV Gia Lương (E27.2) và Bình Định (E27.4) và Thuận Thành (E27.9) để đảm bảo hỗ trợ cấp điện liên thôngCập nhật thông tin dự án03/12/2023
16:35:26
17Tổng công ty Điện lực miền BắcThay thế các MBA vận hành trên 20 năm, có sản lượng lớn để giảm tổn thất điện năng và giảm sự cố trên lưới điện tỉnh Bắc NinhCập nhật thông tin dự án03/12/2023
16:33:56
18Tổng công ty Điện lực miền BắcCải tạo, nâng cấp, giảm tổn thất điện năng và đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải các TBA phân phối khu vực phía Bắc huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh năm 2024Cập nhật thông tin dự án03/12/2023
16:32:11
19Tổng công ty Điện lực miền BắcCải tạo, nâng cấp, giảm tổn thất điện năng và đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải các TBA phân phối khu vực phía Bắc huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh năm 2024Cập nhật thông tin dự án03/12/2023
16:30:41
20Tổng công ty Điện lực miền BắcCải tạo, nâng cấp giảm tổn thất điện năng và đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải các trạm biến áp phân phối khu vực phía Đông huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh năm 2024Cập nhật thông tin dự án03/12/2023
16:29:02
Tổng số bản ghi: 979397
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn