Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Danh sách dự án ODA

Đơn vị
select
Đơn vị con
Mã QHNS/ Số QĐ Tình trạng
Tên dự án
Loại dự án Nhà tài trợ
Chủ đầu tư BQL dự án
Dự án xác nhận dữ liệu mới
STT Tên đơn vị Mã QHNS Ngày CPVN cho phép đầu tư Tên dự án Nhà tài trợ Tên chủ đầu tư Đã xác nhận dữ liệu Thời điểm xác nhận dữ liệu
1 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 2357-VIE 31/12/9999 Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung - Khoản vay bổ sung - Tỉnh Phú Yên Ngân hàng Phát triển Châu Á Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên
2 Văn phòng Quốc hội VNM8P06 31/12/9999 Tăng cường năng lực cho các nhà lập pháp và hoạch định chính sách trong vận động, thẩm tra và giám sát chính sách, pháp luật liên quan đến dân số, sức khỏe sinh sản và bình đẳng giới Quỹ Dân số của Liên hợp quốc Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội
3 Thực hành 2 02/10/2023 Dự án CSAT thực hành 2
4 Thực hành 7004686 15/06/2023 xây dựng hạ tầng khu nhà ở công vụ Ai-len Thực hành 4 x 03/11/2023
5 Thực hành 29/05/2023 Dự án phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế Thực hành 4 x 03/11/2023
6 Thực hành 7972 29/05/2023 Dự án phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế Thực hành 4 x 03/11/2023
7 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 7991930 23/02/2023 Đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt cho các xã vùng đặc biệt khó khăn huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
8 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 7991930 23/02/2023 Đầu tư công trình cấp nước sinh hoạt cho các xã vùng đặc biệt khó khăn huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Trung Tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bắc Kạn
9 Sở Kế hoạch và Đầu tư 8020955 08/03/2022 Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu tại thành phố Sơn La Ban Quản lý các dự án ODA
10 Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh 7888240 08/02/2022 Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Gia Lai Ngân hàng Phát triển Châu Á Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai
11 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn P157127 21/12/2021 FMCR-NA-XL04: Phần xây lắp công trình nâng cấp, sửa chữa hệ thống đê bao chắn sóng khu vực rừng phòng hộ và nuôi trồng thủy sản Đầm Hang Trả, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An
12 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn P157127 21/12/2021 FMCR-NA-XL05: Phần xây lắp công trình sửa chữa, nâng cấp tuyến đường giao thông nông thôn kết nối Quốc lộ 1A với khu vực rừng phòng hộ xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An
13 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn P157127 21/12/2021 FMCR-NA-XL06: Phần xây lắp công trình nâng cấp, cải tạo tuyến mương khu nuôi trồng thủy sản HTX Vạn Thành và dân sinh xóm Đông Phú và Trung Hậu xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An
14 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn P157127 21/12/2021 FMCR-NA-XL02: Phần xây lắp công trình nâng cấp, cải tạo đường giao thông phục vụ quản lý, bảo vệ rừng phòng hộ, cứu hộ đê và phát triển sản xuất nông nghiệp xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu. Ngân hàng Thế giới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An
15 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn P157127 21/12/2021 FMCR-NA-XL03: Phần xây lắp công trình nâng cấp, sửa chữa tuyến đê bao Rào Đừng, xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc. Ngân hàng Thế giới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An
16 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn P157127 21/12/2021 FMCR-NA-XL04: Phần xây lắp công trình nâng cấp, sửa chữa hệ thống đê bao chắn sóng khu vực rừng phòng hộ và nuôi trồng thủy sản Đầm Hang Trả, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai. Ngân hàng Thế giới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An
17 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn P157127 21/12/2021 FMCR-NA-XL05: Phần xây lắp công trình sửa chữa, nâng cấp tuyến đường giao thông nông thôn kết nối Quốc lộ 1A với khu vực rừng phòng hộ xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc. Ngân hàng Thế giới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An
18 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn P157127 21/12/2021 FMCR-NA-XL06: Phần xây lắp công trình nâng cấp, cải tạo tuyến mương khu nuôi trồng thủy sản HTX Vạn Thành và dân sinh xóm Đông Phú và Trung Hậu xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu Ngân hàng Thế giới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An
19 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn P157127 21/12/2021 FMCR-NA-XL08: Phần xây lắp công trình nâng cấp, cải tạo tuyến đường giao thông nông thôn từ chân Rú Vẹ đến Thung Nậy thuộc xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai. Ngân hàng Thế giới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An
20 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn P157127 21/12/2021 FMCR-NA-XL09: Phần xây lắp công trình nâng cấp, cải tạo kè chống sạt lở bờ sông Hàu xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu. Ngân hàng Thế giới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An
Tổng số dự án: 1684
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Next

Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư

Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn