Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 28 tháng 5 năm 2022
Ngày 25/09/2015-16:53:00 PM
Triển khai Hệ thống thông tin phục vụ việc theo dõi, giám sát và đánh giá các dự án đầu tư sử dụng vốn ODA
Công văn số 6743/BKHĐT-KTĐN ngày 22 tháng 9 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

File đính kèm:
1195.6743.BKHDT-KTDN.pdf
ThongtinDuanODA_V2.xls
    Tổng số lượt xem: 5349
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn