Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 28 tháng 5 năm 2022
Ngày 03/10/2018-17:27:00 PM
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG
Tài liệu hướng dẫn cập nhật đề xuất phương án điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn ngân sách trung ương theo văn bản số 6900/BKHĐT-TH, cập nhật ngày 10/10/2018

File đính kèm:
TLHD_RasoatDCtrunghanNSTW_VB6900_10.10.2018_v2.pdf
  • Tổng số lượt xem: 2797
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn