Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 28 tháng 5 năm 2022
Ngày 14/02/2019-16:59:00 PM
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NƯỚC NGOÀI NGUỒN NSTW
Tài liệu hướng dẫn cập nhật điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài nguồn NSTW theo văn bản số 658/BKHĐT-TH ngày 25/01/2019, cập nhật ngày 15/02/2019

File đính kèm:
NQ71_ODA_2019_VB658_v2.pdf
    Tổng số lượt xem: 2906
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn