Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 30 tháng 5 năm 2023
Ngày 23/08/2019-16:45:00 PM
Phân bổ chi tiết và triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2019
Ngày 23/8/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn số 5948/BKHĐT-TH về việc phân bổ chi tiết và triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2019

Căn cứ Công điện số 1042/CĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai các nội dung: Đối với việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2019 phần còn lại; Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về kế hoạch đầu tư công năm 2019.


File đính kèm:
5948.pdf
    Tổng số lượt xem: 2872
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn