Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 3 tháng 3 năm 2024
Ngày 24/12/2016-15:09:00 PM
Công điện về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-CP và Công điện số 2144/CĐ-TTg
Công điện số 1605/CĐ-BKHĐT ngày 23/12/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ và Công điện số 2144/CĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

File đính kèm:
CONGDIEN1065_BKHDT.doc

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 6656
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn