Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 3 tháng 3 năm 2024
Ngày 03/03/2015-14:43:00 PM
Quy hoạch phát triển tại Malaysia, tập trung vào việc đạt được các kết quả

File đính kèm:
quy_hoach_phat_trien_tai_malaysia_tap_trung_vao_viec_dat_ket_qua_(40).pdf

Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 4421
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn