Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 27 tháng 1 năm 2021
Ngày 16/05/2018-08:27:00 AM
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG “BÁO CÁO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG HẰNG NĂM”
Tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng "Báo cáo Kế hoạch đầu tư công hằng năm" trên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn Nhà nước, cập nhật ngày 16/5/2018.

File đính kèm:
TLHD_Baocao_KHĐTC_16.5.2018.pdf
    Tổng số lượt xem: 8041
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080 43500 / 02473 000 218. Email: dautucong@mpi.gov.vn