Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 6 tháng 12 năm 2020
Ngày 16/10/2019-13:03:00 PM
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025

File đính kèm:
191010_Du_thao_Quyet_dinh_nguyen_tac_tieu_chi_phan_bo_2021-2025.docx
    Tổng số lượt xem: 1696
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080 43500 / 02473 000 218. Email: dautucong@mpi.gov.vn