Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 17 tháng 10 năm 2019
Ngày 25/08/2015-14:05:00 PM
Phân tích thẩm định dự án đầu tư công (tài liệu tập huấn, triển khai Luật Đầu tư công, lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, thẩm định dự án đầu tư công)

File đính kèm:
2015_tham_dinh_du_an_dau_tu_cong_slides_1_(110).pdf
PGS, TS Nguyễn Đình Thọ, Đại học Ngoại thương
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 5167
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080 43500 / 02473 000 218. Email: dautucong@mpi.gov.vn