Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 28 tháng 5 năm 2022
Ngày 14/04/2015-14:41:00 PM
Kinh nghiệm của Bỉ về Quản lý đầu tư công thông qua Công ty Đầu tư và Quản lý vốn Liên bang (FHIC)

File đính kèm:
slide_kinh_nghiem_cua_bi_ve_quan_ly_dau_tu_cong_fhic_(18).pdf

Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 3996
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn