Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 28 tháng 5 năm 2022
Ngày 03/03/2015-14:45:00 PM
Kinh nghiệm về công tác lập kế hoạch, gắn phương pháp lập kế hoạch theo lãnh thổ với ngân sách nhà nước tại Vương quốc Bỉ

File đính kèm:
kinh_nghiem_ve_cong_tac_lap_ke_hoach_gan_pp_lkh_theo_lanh_tho_voi_nsnn_tai_vuong_quoc_bi_(62).pdf

Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 3737
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn