Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Ngày 05/10/2015-15:18:00 PM
Hội thảo tham vấn xây dựng hệ thống giám sát và đánh giá đầu tư công tại Việt Nam
Ngày 02/10/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo tham vấn xây dựng hệ thống giám sát và đánh giá đầu tư công tại Việt Nam với sự tham dự của các đơn vị liên quan thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cùng đại diện các bộ, ngành, tổng công ty, các chuyên gia tư vấn trong và ngoài nước.

Đại diện Vụ Kinh tế đối ngoại, Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ông John Fargher, chuyên gia tư vấn quốc tế đồng chủ trì Hội thảo. Ảnh: Nguyễn Hương (MPI Portal)

Giới thiệu về công tác giám sát và đánh giá đầu tư, ông Lê Xuân Tự, Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư cho biết, tổng vốn đầu tư toàn xã hội những năm gần đây đạt từ 1 triệu đến 1,2 triệu tỷ đồng mỗi năm, chiếm khoảng 30% GDP, trong đó, khu vực đầu tư công chi 466,4 nghìn tỷ đồng năm 2014, chiếm 38,2% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Ngoài mặt tích cực của các dự án đầu tư công đối với phát triển kinh tế - xã hội, nhiều dự án chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng.

Khẳng định sự cần thiết của công tác giám sát và thẩm định đầu tư, Luật đầu tư công số 49/2014 có hiệu lực từ ngày 1/1/2015 có 8 điều (từ Điều 77 đến Điều 84) quy định về giám sát, đánh giá chương trình, dự án đầu tư công; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 1/1/2015 có Điều 8 quy định về giám sát, đánh giá dự án đầu tư công; Luật đầu tư số 67/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015 có Điều 69 quy định về giám sát, đánh giá đầu tư; Nghị định số 84/2015/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư.

Trong đó, Luật đầu tư công quy định tại Điều 77 về theo dõi, kiểm tra kế hoạch đầu tư công; Điều 78 về đánh giá kế hoạch đầu tư công; Điều 79 về theo dõi, kiểm tra chương trình, dự án đầu tư công; Điều 80 về đánh giá chương trình, dự án đầu tư công; Điều 81 về nội dung đánh giá chương trình, dự án đầu tư công; Điều 82 về giám sát đầu tư của cộng đồng; Điều 83 về trình tự, thủ tục, quy trình giám sát đầu tư của cộng đồng; Điều 84 về tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra, đánh giá kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công.

Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: Nguyễn Hương (MPI Portal)

Trên cơ sở thực trạng hiện nay, ứng dụng công nghệ thông tin về quản lý dự án đầu tư công hiện còn nhiều bất cập do các ứng dụng riêng rẽ, rời rạc, gây khó khăn trong việc quản lý, nâng cấp, triển khai, trao đổi thông tin giữa các hệ thống ứng dụng, báo cáo thống kê, quản lý hành chính chung, phát sinh khối lượng công việc lớn cho việc cập nhật dữ liệu của cơ quan quản lý nhà nước. Về cách thu thập thông tin báo cáo hiện nay, các chủ đầu tư lập báo cáo theo mẫu hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý, các cơ quan quản lý gặp khó khăn trong việc tổng hợp số liệu từ chủ đầu tư, tập hợp số liệu của cơ quan quản lý cấp trên, quản lý thông tin của chủ đầu tư, không có cơ sở dữ liệu tập trung, thống nhất về dự án theo vòng đời, quá trình báo cáo, tổng hợp thủ công, mất nhiều thời gian.

Thực hiện Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng Hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát và đánh giá đầu tư các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước. Hệ thống sẽ được triển khai thống nhất trên toàn quốc nhằm mục tiêu cập nhật, quản lý, khai thác thông tin về các dự án đầu tư trong kho dữ liệu tập trung tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phù hợp với các nội dung quy định của Luật Đầu tư công.

Hệ thống phân cấp các chức năng cơ bản theo 3 đối tượng sử dụng chính. Chủ đầu tư, ban quản lý dự án có thể cập nhật, quản lý, khai thác thông tin về dự án đầu tư theo vòng đời dự án, tích hợp thông tin thành kho dữ liệu tập trung tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư; hỗ trợ báo cáo, truyền số liệu trực tuyến định kỳ, đột xuất cho cơ quan quản lý nhà nước; hỗ trợ đăng ký, quản lý kế hoạch vốn trung hạn hoặc hằng năm. Cơ quan quản lý có thể lập các loại báo cáo tổng hợp về các dự án đầu tư theo dõi, giám sát và đánh giá các dự án đầu tư, hỗ trợ quản lý và đánh giá tổng thể đầu tư hằng năm và từng thời kỳ kế hoạch; hỗ trợ tổng hợp, xây dựng kế hoạch vốn trung hạn, hằng năm theo phân cấp, trong phạm vi quản lý; hỗ trợ tra cứu, khai thác thông tin liên quan tới dự án đầu tư trong phạm vi quản lý; thực hiện công khai, minh bạch thông tin và các vấn đề liên quan đến dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, cộng đồng có thể tra cứu, khai thác thông tin về các dự án đầu tư trên toàn quốc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công khai.

Mục tiêu của Hệ thống nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giám sát, đánh giá đầu tư, giảm bớt các thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí in ấn báo cáo giấy; thông tin đảm bảo kịp thời, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian tổng hợp số liệu các cấp; cơ sở dữ liệu thống nhất, tập trung, thể hiện tính minh bạch trong đầu tư công; dễ dàng và chủ động khi có thay đổi biểu mẫu báo cáo, nâng cấp ứng dụng, tích hợp hệ thống, chia sẻ thông tin…

Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Nguyễn Hương (MPI Portal)

Hội thảo được nghe giới thiệu Đề xuất dự án “Thiết lập hệ thống giám sát và đánh giá đầu tư công tại Việt Nam” do ông John Fargher, chuyên gia tư vấn quốc tế trình bày. Trong đó cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của một hệ thống quốc gia duy nhất cho Việt Nam trong việc thu thập, đối chiếu và phân tích thực hiện đầu tư công, bao gồm đánh giá và giám sát dự án trong suốt chu kỳ đầu tư, theo dõi quá trình thực hiện, thu thập dữ liệu và báo cáo, giám sát và đánh giá các đề xuất, kế hoạch và các khoản đầu tư được phê duyệt, báo cáo công khai các thông tin tổng quan.

Qua đó, đa số các đại biểu tham dự Hội thảo nhất trí đánh giá, Hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát và đánh giá đầu tư các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước do Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã và đang triển khai khá toàn diện, đáp ứng hầu hết các yêu cầu thực tế mà các đối tượng sử dụng đặt ra. Ngoài ra, các đại biểu cũng nêu lên một số thắc mắc về Đề án, đồng thời chia sẻ những vướng mắc trong quá trình thực hiện phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai dự án và đã được các đại biểu chủ trì Hội thảo giải đáp. Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá, Hội thảo đã đạt được thành công bước đầu trong giới thiệu triển khai thực hiện Hệ thống giám sát và đánh giá đầu tư các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước, qua đó tiếp tục xây dựng mở rộng dự án và phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện thời gian tới./.

Nguyễn Hương
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 20674
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  

Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư

Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn