Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Ngày 09/01/2017-21:54:00 PM
Lập và gửi báo cáo giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư năm 2016
Công văn số 152/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

File đính kèm:
CONGVAN152.pdf

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 6648
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  

Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư

Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn