Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Ngày 22/09/2017-22:47:00 PM
Hồ sơ đề nghị sửa một số điều của Luật đầu tư công

Nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật về đầu tư phù hợp với chủ trương cơ cấu lại nền kinh tế trong đó cơ cấu lại đầu tư công, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật đầu tư công (sửa đổi)

Để hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật đầu tư công (sửa đổi) trình Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Quý Cơ quan góp ý kiến và gửi bằng văn bản về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 6B, Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 27/9/2017; đồng thời gửi file văn bản góp ý về địa chỉ email: thktqd@mpi.gov.vn để thuận lợi trong quá trình tổng hợp./.


File đính kèm:
BaocaotongketLuat.docx
BaocaodanhgiatacdongcuaLuat.docx
DuthaoTotrinh.docx
DuthaoLuat.docx

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 14050
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  

Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư

Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn