Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Ngày 22/09/2017-22:45:00 PM
Dự thảo Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 77/2015/NĐ-CP, 136/2015/NĐ-CP và 161/2016/NĐ-CP

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 86 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, dự thảo phải được đăng trên Trang thông tin điện tử của Bộ trong thời gian ít nhất 30 ngày để cơ quan, tổ chức cá nhân tham gia ý kiến. Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin giới thiệu toàn văn dự thảo Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 77/2015/NĐ-CP, 136/2015/NĐ-CP và 161/2016/NĐ-CP.

Ý kiến góp ý của Quý Cơ quan gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 6B, Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 27/9/2017; đồng thời gửi file văn bản góp ý về địa chỉ email: thktqd@mpi.gov.vn để thuận lợi trong quá trình tổng hợp./.


File đính kèm:
Duthaototrinh.docx
DuthaoNghidinh.docx

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 5205
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  

Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư

Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn