Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Ngày 18/04/2017-12:59:00 PM
THÔNG BÁO CHỨC NĂNG MỚI
Kể từ ngày 14/4/2017, Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn nhà nước đã cập nhật chức năng mới cho phép người dùng có thể tự đặt lại mật khẩu cho tài khoản sử dụng Hệ thống trong trường hợp người sử dụng quên mật khẩu của tài khoản.

Để sử dụng chức năng này, người sử dụng cần truy cập vào Hệ thống tài khoản tại địa chỉ https://taikhoan.mpi.gov.vn/Pages/quenmatkhau.aspx và nhập thông tin tài khoản để đặt lại mật khẩu. Trước khi cho phép đặt lại mật khẩu Hệ thống sẽ tự động gửi mã xác thực đến số điện thoại của người quản lý tài khoản để chắc chắn rằng người yêu cầu đặt lại mật khẩu là người hiện đang quản lý tài khoản. Do vậy người sử dụng nào không cung cấp hoặc cung cấp không chính xác thông tin về số điện thoại di động của người quản lý tài khoản thì sẽ không sử dụng được chức năng này.

Màn hình chức năng cho phép người sử dụng tự đặt lại mật khẩu

Với tài khoản đang sử dụng, để cập nhật thông tin số di động của người quản lý tài khoản thì sau khi đăng nhập thành công Hệ thống https://dautucong.mpi.gov.vn cần nhập thông tin của người quản lý tài khoản ở chức năng “TT người dùng”

Màn hình chức năng cập nhật thông tin người quản lý tài khoản

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài hỗ trợ 080 44479 / 080 43500 / 04 6274 0606./.

  • Tổng số lượt xem: 38158
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  

Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư

Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn