Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024
Ngày 25/07/2023-09:59:00 AM
Tổng hợp báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2022
Ngày 24/7/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 5831/BKHĐT-GSTĐĐT về việc tổng hợp báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2022

File đính kèm:
vbdi_7861_5831_congvan_1_90.signed.pdf
    Tổng số lượt xem: 2881
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn