Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 3 tháng 3 năm 2024
Ngày 01/02/2024-10:17:00 AM
Tổng hợp báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2023
Ngày 26/01/2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 738/BKHĐT-GSTĐĐT về việc tổng hợp báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2023

File đính kèm:
vbdi_12089_738_congvan_1_3.signed.pdf
    Tổng số lượt xem: 748
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn