Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 4 tháng 12 năm 2023
Ngày 29/10/2015-11:32:00 AM
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CHO CÁC DỰ ÁN ODA
Tài liệu hướng dẫn cập nhật thông tin dự án ODA dành cho cán bộ thuộc các chủ đầu tư, BQLDA phiên bản 2.0, cập nhật ngày 10/4/2017.

File đính kèm:
TLHDSD_ODA_TTTH_ver2.0_10.04.2017.pdf
    Tổng số lượt xem: 6342
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn