Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 4 tháng 12 năm 2023
Ngày 04/05/2021-11:22:00 AM
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN RÀ SOÁT KẾ HOẠCH 2021 - 2025 (Dành cho các Vụ/Cục thuộc Bộ KH&ĐT)
Tài liệu hướng dẫn rà soát Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 trên Hệ thống thông tin về đầu tư công theo văn bản số 419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021, cập nhật ngày 08/5/2021.

File đính kèm:
BKHDT_HDrasoat2021-2025_v3.pdf
    Tổng số lượt xem: 2393
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn