Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Ngày 04/05/2021-11:22:00 AM
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN RÀ SOÁT KẾ HOẠCH 2021 - 2025 (Dành cho các Vụ/Cục thuộc Bộ KH&ĐT)
Tài liệu hướng dẫn rà soát Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 trên Hệ thống thông tin về đầu tư công theo văn bản số 419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021, cập nhật ngày 08/5/2021.

File đính kèm:
BKHDT_HDrasoat2021-2025_v3.pdf
    Tổng số lượt xem: 2615
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  

Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư

Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn