Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024
Ngày 02/07/2018-17:46:00 PM
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG "LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG HẰNG NĂM" NGUỒN NGẤN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
Tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng "Lập Kế hoạch đầu tư công hằng năm" nguồn ngân sách địa phương trên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn Nhà nước dành cho địa phương, cập nhật ngày 02/7/2018.

File đính kèm:
TLHD_LKH_NSDP_17.6.2018.pdf
    Tổng số lượt xem: 3281
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn