Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Ngày 08/01/2019-16:54:00 PM
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NƯỚC NGOÀI NGUỒN NSTW 02 NĂM 2019 - 2020 VÀ NĂM 2019
Tài liệu hướng dẫn cập nhật điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài nguồn NSTW 02 năm 2019 - 2020 và năm 2019 theo văn bản số 112/BKHĐT-TH ngày 05/01/2019, cập nhật ngày 10/01/2019

File đính kèm:
NQ71_ODA_2019_v7.pdf
    Tổng số lượt xem: 3675
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  

Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư

Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn