Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Ngày 05/08/2020-10:49:00 AM
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021
Ngày 04/8/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 5006/BKHĐT - TH về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021.

File đính kèm:
HDxaydungKH2021.rar
    Tổng số lượt xem: 3191
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  

Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư

Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn