Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Ngày 14/07/2015-09:43:00 AM
Câu hỏi: Đối với một số địa phương có nhiều dự án chuyển tiếp có tổng mức đầu tư lớn, việc đưa vào trung hạn nhưng khả năng nguồn vốn không đảm bảo. Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư có phương án xử lý chung cho các dự án loại này.

Trả lời:

Tồn tại này, trước hết là trách nhiệm của một số địa phương đã phê duyệt quá nhiều dự án, vượt quá xa cân đối ngân sách của địa phương và nguồn hỗ trợ từ ngân sách trung ương, gây mất cân đối nguồn vốn và kéo dài thời gian đầu tư, gây thất thoát lãng phí. Các địa phương này cần nhận thức rõ và rút kinh nghiệm. Giải pháp xử lý sắp tới là phải thực hiện nghiêm túc việc rà soát, cắt giảm, giãn hoãn đầu tư các dự án theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Các giải pháp xử lý cụ thể như sau:

(1) Điều chỉnh giảm quy mô hoặc điều chỉnh phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn phù hợp khả năng cân đối vốn.

(2) Đối với dự án trọng điểm, có tác dụng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, nếu muốn giữ nguyên quy mô và tiến độ như trước, thì phải xem xét điều chỉnh lại cơ cấu đầu tư, giảm, giãn hoãn đầu tư các dự án chưa thật sự cấp thiết, để tập trung vốn cho dự án trọng điểm này.

(3) Nếu dự án quy mô vốn quá lớn, nhưng chưa thực sự cấp thiết, có thể giãn hoặc thậm chí dừng hẳn dự án, nhưng phải xem xét kỹ về điểm dừng kỹ thuật, bảo đảm sử dụng có hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí số vốn đã đầu tư.


Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 2037
  •  

Các tin mới

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  

Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư

Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn