Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Ngày 14/07/2015-09:06:00 AM
Câu hỏi: Hiện nay các bộ, ngành và địa phương chưa biết trong giai đoạn 2016-2020 có chương trình mục tiêu nào, nên không có cơ sở để lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Trả lời:

Việc đánh giá tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu giai đoạn 2011-2015 và dự kiến các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020, yêu cầu về thời gian báo cáo như chương trình mục tiêu quốc gia. Đến nay một số bộ, ngành đã đề xuất các chương trình mục tiêu cho giai đoạn tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tổng hợp các đề xuất của các bộ, ngành cơ quan trung ương để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong thời gian tới.

Căn cứ vào yêu cầu, mục tiêu phát triển của ngành, địa phương mình, các bộ, ngành, địa phương chủ động dự kiến các dự án theo từng chương trình cụ thể theo hướng giảm về số lượng chương trình, nhưng tăng tính đầu tư tập trung, hiệu quả nguồn vốn đầu tư của nhà nước. Về tổng số vốn, ở địa phương căn cứ tổng số vốn của các chương trình mục tiêu năm 2015 để dự kiến bố trí cho từng chương trình cụ thể không nhất thiết giữ nguyên số lượng chương trình đã thực hiện trong giai đoạn trước. Đối với các chương trình mới do các bộ đề xuất thì đề nghị Bộ chủ chương trình, bổ sung về nguồn vốn tương ứng với mục tiêu, nội dung của chương trình.


Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 1698
  •  

Các tin mới

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  

Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư

Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn