Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Ngày 14/07/2015-09:08:00 AM
Câu hỏi: Theo hướng dẫn đối với chương trình mục tiêu tăng 10%. Tuy nhiên, hiện nay chưa xác định được chương trình nên địa phương lập kế hoạch tăng 10% đối với chương trình và danh mục theo từng chương trình mà địa phương đang được hưởng năm 2015. Đối với chương trình mới chưa có trong kế hoạch năm 2015 như đầu tư theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP về phát triển thủy sản và đầu tư hạ tầng các huyện Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt danh mục và phân kỳ đầu tư thì tỉnh phải lập kế hoạch theo nhu cầu và theo Đề án đã được duyệt có đúng không?

Trả lời:

Đối với chương trình mới chưa có trong kế hoạch 2015, như chương trình đầu tư phát triển thủy sản,… đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trước hết đề nghị địa phương dự kiến sắp xếp trong tổng số vốn dự kiến cho ác chương trình mục tiêu. Trường hợp không thể cân đối được, thì báo cáo dự kiến bổ sung thêm nhu cầu ngoài mức Thủ tướng Chính phủ đã quy định tại Chỉ thị số 23/CT-TTg. Sau khi có dự kiến về cân đối thu chi và cơ cấu chi tiêu NSNN, cơ cấu đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ trình Thủ tướng Chính phủ thông báo dự kiến vốn cho từng chương trình trong giai đoạn 2016-2020.


Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 1594
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  

Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư

Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn