Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Ngày 14/07/2015-09:07:00 AM
Câu hỏi: Việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn NSNN giai đoạn 2016-2020 phải căn cứ trên các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN giai đoạn 2016-2020. Tuy nhiên, dự kiến đến cuối tháng 3 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ mới ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức này. Các bộ, ngành và địa phương căn cứ vào đâu để lập kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn NSNN.

Trả lời:

Việc xây dựng các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 phải căn cứ vào các chương trình mục tiêu được Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư. Trước mắt hiện nay, khi chưa có phê duyệt chính thức các chương trình mục tiêu và các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ cho giai đoạn 2016-2020, đề nghị các bộ, ngành và địa phương lập kế hoạch theo quy định tại phần trả lời câu hỏi 5 nêu trên.


Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 1742
  •  

Các tin mới

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  

Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư

Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn