Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Tài liệu

Tập huấn sử dụng Hệ thống quản lý đầu tư công trong công tác xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2018
(24/07/2017-17:13:00 PM) (MPI) – Từ ngày 20 - 22/7/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức tập huấn sử dụng Hệ thống quản lý đầu tư công trong công tác xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2018 cho các học viên đến từ các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương, tổng công ty nhà nước và các đơn vị thuộc Bộ.
Hội thảo đào tạo quản lý dự án cơ bản
(12/10/2015-10:35:00 AM) Nhằm giới thiệu tổng quan về các quy trình, thủ tục cơ bản và thiết yếu cho việc thực hiện các dự án ODA do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ và Hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát và đánh giá đầu tư sử dụng vốn Nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong ba ngày 07-09/10/2015, WB tổ chức Hội thảo đào tạo quản lý dự án cơ bản với sự hỗ trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hội thảo có sự tham dự của đại diện hơn 50 ban quản lý dự án ODA do WB tài trợ.
Hội thảo tham vấn xây dựng hệ thống giám sát và đánh giá đầu tư công tại Việt Nam
(05/10/2015-15:18:00 PM) Ngày 02/10/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo tham vấn xây dựng hệ thống giám sát và đánh giá đầu tư công tại Việt Nam với sự tham dự của các đơn vị liên quan thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cùng đại diện các bộ, ngành, tổng công ty, các chuyên gia tư vấn trong và ngoài nước.
Hội thảo xin ý kiến về Dự thảo Thông tư hướng dẫn về biểu mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư
(26/06/2015-13:04:00 PM) Ngày 25/6/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo xin ý kiến về Dự thảo Thông tư hướng dẫn về biểu mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Xuân Tự, Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tham dự Hội thảo có đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Đà Nẵng.
Hội thảo xin ý kiến về dự thảo Thông tư hướng dẫn biểu mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư
(10/06/2015-10:37:00 AM) Nhằm hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn về biểu mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư (thay thế Thông tư số 13/2010/TT-BKH), ngày 08/6/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo xin ý kiến về dự thảo Thông tư nêu trên với sự tham dự của đại diện một số bộ có liên quan, các Sở Kế hoạch và Đầu tư, chủ đầu tư và một số đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Triển khai Hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát và đánh giá đầu tư sử dụng vốn Nhà nước
(24/04/2015-15:28:00 PM) Ngày 20/4/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành công văn số 2249/BKHĐT-GSTĐĐT về việc triển khai Hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát và đánh giá đầu tư các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước.
Trang

Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư

Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn