Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Ngày 24/07/2017-17:13:00 PM
Tập huấn sử dụng Hệ thống quản lý đầu tư công trong công tác xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2018
(MPI) – Từ ngày 20 - 22/7/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức tập huấn sử dụng Hệ thống quản lý đầu tư công trong công tác xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2018 cho các học viên đến từ các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương, tổng công ty nhà nước và các đơn vị thuộc Bộ.

Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân Trần Quốc Phương phát biểu khai giảng.
Ảnh: Minh Trang (MPI)

Lớp tập huấn do Tổ công tác triển khai Hệ thống quản lý đầu tư công phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hướng dẫn sử dụng Hệ thống nhằm hạn chế tối đa những sai sót có thể gặp phải trong quá trình lập, giao và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, bảo đảm tiến độ công việc, tiết kiệm thời gian và công sức.

Việc áp dụng Hệ thống quản lý đầu tư công trong công tác xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2018 được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT; Chỉ thị số 29/CT-TTg và Công văn số 5598/BKHĐT-TH.

Theo quy định tại Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công, hình thức báo cáo trực tuyến trên Hệ thống quản lý đầu tư công tại địa chỉ https://dautucong.mpi.gov.vn sẽ thay thế cho việc gửi văn bản giấy theo quy định của pháp luật về đầu tư công. Các biểu mẫu báo cáo sẽ được tổng hợp và in trực tiếp từ Hệ thống.

Căn cứ Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Công văn số 5598/BKHĐT-TH ngày 10/7/2017 hướng dẫn các Bộ, ngành Trung ương và địa phương về lập kế hoạch đầu tư công năm 2018. Trong đó nêu rõ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ không tổng hợp kế hoạch đầu tư năm 2018 đối với Bộ, ngành Trung ương và địa phương không cập nhật báo cáo trực tuyến trên Hệ thống, trừ trường hợp được cấp có thẩm quyền cho phép khi báo cáo được nguyên nhân khách quan không cập nhật được thông tin trên Hệ thống.

Toàn cảnh buổi tập huấn. Ảnh: Minh Trang (MPI)

Giới thiệu tổng quan về Hệ thống, đại diện Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Cổng thông tin quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư được đặt tại địa chỉ http://giamsatdautuquocgia.mpi.gov.vn/Pages/default.aspx đăng tải đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, các thông tin hướng dẫn sử dụng chức năng lập kế hoạch đầu tư công hằng năm, phân bổ chi tiết vốn, cập nhật kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương, báo cáo kế hoạch đầu tư công hằng năm… Hiện có 13.501 dự án ODA và dự án đầu tư trong nước đã được cập nhật trên Hệ thống.

Hệ thống quản lý đầu tư công là một phần thuộc Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn nhà nước do Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng, triển khai, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giám sát, đánh giá đầu tư, lập kế hoạch và theo dõi, quản lý đầu tư công. Hệ thống phân cấp các chức năng cơ bản theo 2 đối tượng sử dụng chính. Trong đó, các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương, các tổng công ty nhà nước có thể thực hiện chức năng lập kế hoạch đầu tư công đối với nguồn ngân sách trung ương trong nước, nguồn ODA và vốn đối ứng. Các chủ đầu tư cập nhật thông tin về giải ngân, khối lượng thực hiện, ước thực hiện, nhu cầu vốn 2018 và báo cáo kế hoạch đầu tư công.

Thông qua lớp tập huấn, các học viên được nghe hướng dẫn chi tiết về cách đăng ký tài khoản và thực hành chức năng lập kế hoạch đầu tư công hằng năm trên Hệ thống quản lý đầu tư công, đồng thời trao đổi về những vướng mắc, khó khăn trong công tác lập kế hoạch đầu tư công hằng năm và trong quá trình sử dụng Hệ thống./.

Nguyễn Hương
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 20828
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  

Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư

Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn